Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Huhtala, Peppiina
Pohjois-Suomen erityisperusteiset kalastusoikeudet ja lohiregaali : Nykytilanne ja mahdollisten muutostarpeiden arviointi
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 2019:23  
(maa- ja metsätalousministeriö, 21.11.2019)
Aksela, Maija; Lehto, Saara (toim.)
LUMA – yhdessä olemme enemmän! Intoa matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetukseen ja opiskeluun.
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2019:35  
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 20.11.2019)
Karjalainen, Joel
Markkinoiden kilpailullisuuden ja kilpailun vaikutusten arviointi: Teoreettinen viitekehys
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2019:13  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 18.11.2019)
Heikkilä, Aleksi
Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:47  
(oikeusministeriö, 15.11.2019)
Lehtonen, Katja
Purkutyöt - opas tekijöille ja teettäjille
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:29  
(Ympäristöministeriö, 15.11.2019)
Wahlström, Margareta; Hradil, Petr; Teittinen, Tuuli; Lehtonen, Katja
Purkukartoitus – opas laatijalle
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:30  
(ympäristöministeriö, 15.11.2019)
Kuittinen, Matti
Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa : Hankintaopas
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:31  
(ympäristöministeriö, 15.11.2019)
Kuivalainen, Susan; Järnefelt, Noora; Kuitto, Kati; Ritola, Suvi
Naisten ja miesten eläke-erot : Katsaus tutkimukseen ja tilastoihin
Raportteja ja muistioita : 2019:66  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 12.11.2019)
Saarentaus, Juha
Selvitys paikkatietoalan riippumattoman yhteistyöelimen perustamiseksi
(maa- ja metsätalousministeriö, 11.11.2019)
Huttu, Henna
Finland’s National Roma Policy (ROMPO) 2018–2022
Publications of the Ministry of Social Affairs and Health : 2019:25  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 08.11.2019)
Aarnio, Marjukka; Jortikka, Anne; Suomela, Pietari; Vienamo, Vappu
Yrityspalveluekosysteemi 2020+ : Kohti yhteistä yrityspalvelustrategiaa
(työ- ja elinkeinoministeriö, 07.11.2019)
International Migration 2018–2019 : – Report for Finland
Ministry of the Interior Publications : 2019:32  
(sisäministeriö, 07.11.2019)
Valtion matkustusta ja matkahallinnon organisointia selvittäneen työryhmän loppuraportti
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:65  
(valtiovarainministeriö, 05.11.2019)
Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY150) taloussääntö
Oikeusministeriön julkaisuja, Toiminta ja hallinto : 2019:45  
(oikeusministeriö, 05.11.2019)
Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150)
Justitieministeriets publikationer, Verksamhet och förvaltning : 2019:46  
(oikeusministeriö, 05.11.2019)
Sambou, Saija; Karjalehto, Laura
Toimintamalli rikoksilla oireileville nuorille : Lausuntoyhteenveto
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:44  
(Oikeusministeriö, 01.11.2019)
Malja, Marjo; Puustinen-Korhonen, Aila; Petrelius, Päivi; Eriksson, Pia
Lastensuojelun laatusuositus
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2019:8  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 31.10.2019)
Taavitsainen, Pauliina
Riskienhallinnan järjestämisen nykytila valtion virastoissa, rahastoissa ja liikelaitoksissa : Yhteenveto riskienhallintakyselyn tuloksista
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:64  
(valtiovarainministeriö, 31.10.2019)
Majamaa, Karoliina; Nieminen, Kati; Lepola, Outi; Rantala, Kati; Jauhola, Laura; Karinen, Risto; Luukkonen, Tuomas; Kortelainen, Jeremias
Kohti laadukkaita oikeusapupalveluita
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:60  
(valtioneuvoston kanslia, 28.10.2019)
Ekholm, Elina; Tuokkola, Kati; Huttunen, Hannu-Pekka; Pulkkinen, Viola
Kannustimet tuottavat tulosta : Sylvia-hankekokonaisuuden vaikuttavuuden arviointi
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:56  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 25.10.2019)
Mot hållbar finländsk matkultur. Anvisningar för att införa principer i praktiken
Statsrådets kanslis publikationer : 21  
(valtioneuvoston kanslia, 24.10.2019)
Sustainable Finnish Food Culture. Tips for making it happen
Publications of the Prime Minister’s Office : 22  
(valtioneuvoston kanslia, 24.10.2019)
Huttu, Henna; Vauhkonen, Katja
Guide for planning the regional and local implementation of the Finnish Roma integration strategy (MAARO-plan)
Publications of the Ministry of Social Affairs and Health : 2019:26  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 23.10.2019)
Wahlström, Johanna; Kaskela, Jarno; Riikonen, Juhani; Hankalin, Ville
Energiaverotuet ja kustannustehokas huoltovarmuus
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:56  
(Valtioneuvoston kanslia, 23.10.2019)
Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin
(puolustusministeriö, 18.10.2019)
Salmela, Anniina; Tähtinen, Katja; Hartikainen, Tarja; Pekkanen, Juha; Lampi, Jussi; Jalkanen, Kaisa; Niemi, Jussi; Lappalainen, Sanna; Lahtinen, Marjaana; Sainio, Markku; Manninen, Titta; Wallenius, Kaisa; Salmi, Kari; Reijula, Kari; Lindqvist, Hanne
Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:59  
(, 17.10.2019)
Regeringens handlingsplan. Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
Statsrådets publikationer : 2019:28  
(valtioneuvosto, 17.10.2019)
Government Action Plan. Inclusive and competent Finland – a socially, economically and ecologically sustainable society
Publications of the Finnish Government : 2019:29  
(valtioneuvosto, 17.10.2019)
Hossa, Johanna
Kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistaminen : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:41  
(oikeusministeriö, 17.10.2019)
Rakentaminen 2019–2020, syksy 2019
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:63  
(valtiovarainministeriö, 14.10.2019)
Kauppi, Sari; Bachér, John; Laitinen, Sirpa; Kiviranta, Hannu; Suomalainen, Kati; Turunen, Topi; Kautto, Petrus; Mannio, Jaakko; Räisänen, Milja; Lautala, Katri; Porras, Simo; Rantio, Tiina; Salminen, Jani; Santonen, Tiina; Seppälä, Timo; Teittinen, Tuuli; Wahlström, Margareta
Kestävä ja turvallinen kiertotalous - Selvitys POP-yhdisteiden ja SVHC-aineiden hallinnasta kiertotaloudessa
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:58  
(Valtioneuvoston kanslia, 14.10.2019)
Mäkinen, Eija
Asemakaavoitus ja asianosaisperusteinen valitusoikeus
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:27  
(ympäristöministeriö, 14.10.2019)
Yritystukien vähentämistyöryhmän raportti
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:55  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 11.10.2019)
Snellman, Oliver
Evaluation of DSGE model KOOMA with a sign restricted Structural VAR model
Publications of the Ministry of Finance : 2019:62  
(valtiovarainministeriö, 11.10.2019)
Åström, Christell; Lukkari, Tarja
Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän loppuraportti
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 2019:22  
(maa- ja metsätalousministeriö, 11.10.2019)
Kotilainen, Annaliina
Potentiaalinen tuotanto ja tuotantokuilu : Selvitys eri arviointimenetelmistä Suomen näkökulmasta
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:44  
(Valtiovarainministeriö, 11.10.2019)
Heimberg, Unna
Kommunernas statsandelssystem i de nordiska länderna
Finansministeriets publikationer : 2019:57  
(valtiovarainministeriö, 10.10.2019)
Kohvakka, Anne
Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin yhteistyö – lausuntoyhteenveto työryhmän mietinnöstä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:42  
(oikeusministeriö, 09.10.2019)
Heliölä, Janne; Aaltonen, Marja; Heinonen, Maarit; Hyvönen, Terho; Kuussaari, Mikko; Ovaska, Ulla
Arviointi Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle ja maisemalle
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 2019:21  
(Maa- ja metsätalousministeriö, 09.10.2019)
Vaihtoehtoja lukiokoulutuksen rahoitukselle
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2019:33  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 08.10.2019)
Nieminen, Jouko
Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2019
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:52  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 08.10.2019)
Budjettikatsaus 2020. Katsaus valtion talousarvioesitykseen, lokakuu 2019
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:58  
(valtiovarainministeriö, 07.10.2019)
Ekonomisk översikt, hösten 2019
Finansministeriets publikationer : 2019:49  
(valtiovarainministeriö, 07.10.2019)
Hallituksen toimintasuunnitelma. Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
Valtioneuvoston julkaisuja : 2019:27  
(Valtioneuvosto, 07.10.2019)
Economic Survey, Autumn 2019
Publications of the Ministry of Finance : 2019:50  
(valtiovarainministeriö, 07.10.2019)
Hallituksen viestintästrategia; Pääministeri Antti Rinteen hallitus
Valtioneuvoston julkaisuja : 2019:30  
(Valtioneuvoston kanslia, 07.10.2019)
Taloudellinen katsaus, syksy 2019
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:48  
(valtiovarainministeriö, 07.10.2019)
Knuutila, Aleksi; Kosonen, Heidi; Saresma, Tuija; Haara, Paula; Pöyhtäri, Reeta
Viha vallassa: Vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:57  
(Valtioneuvoston kanslia, 04.10.2019)
Ekroos, Ari; Haaksi, Hanna; Lilja, Raimo; Seppälä, Janne; Warsta, Matias
Kertakäyttömuovituotteita koskevan direktiivin toimeenpanon vaihtoehtojen tarkastelu
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:26  
(ympäristöministeriö, 01.10.2019)
Hinnat sis. alv 10 %