Du kan beställa från regeringens onlinebokhandel för ministerierserier. Vi presenterar de senaste produkterna på denna sida.

Alla publikationer i serien är sökbara ochläsbart som ett elektroniskt publikationsarkiv Valto.

Gå till kundvagnen »

Leveransvillkor | Kontakt

Senaste utgåvor


Tammisalo, Kristiina; Rotkirch, Anna; Alanko, Leena; Danielsbacka, Mirkka; Honkanen, Jenni; Hämäläinen, Mirja; Prusskij, Christa
Digitaalinen hyvinvointi perheissä : Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta : 2020:43  
(valtioneuvoston kanslia, 22.09.2020)

Karinen, Risto; Luukkonen, Tuomas; Jauhola, Laura; Määttä, Simo
Selvitys asioimistulkkauksen nykytilasta
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:45  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 22.09.2020)

Hannonen, Jani
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:12  
(oikeusministeriö, 22.09.2020)

Suosituskokoelma tiettyjen tietoturvallisuussäännösten soveltamisesta
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:61  
(valtiovarainministeriö, 21.09.2020)

Rekommendation om bedömning av förändringar i informationshanteringen
Finansministeriets publikationer : 2020:65  
(valtiovarainministeriö, 21.09.2020)

Statens tjänste- och arbetsvillkor 2020–2022
Finansministeriets publikationer : 2020:49  
(Valtiovarainministeriö, 18.09.2020)

Borg, Sami; Kestilä-Kekkonen, Elina; Wass, Hanna
Politiikan ilmastonmuutos : Eduskuntavaalitutkimus 2019
Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita : 2020:5  
(oikeusministeriö, 17.09.2020)

Selvitys Puolustusvoimien työaikalain muutostarpeista : Työryhmän mietintö
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:12  
(undefined, 16.09.2020)

Edunvalvonnan käsikirja : Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän suositukset
Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita : 2020:7  
(oikeusministeriö, 15.09.2020)

The State of Productivity in Finland. Why did its growth stop? Will it start again?
Publications of the Ministry of Finance : 2020:60  
(valtiovarainministeriö, 15.09.2020)

Statsrådets kansli | Statsrådets administrationsenhet ·Julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Tjänsten tillhandahålls av PunaMusta Oy