Du kan beställa från regeringens onlinebokhandel för ministerierserier. Vi presenterar de senaste produkterna på denna sida.

Alla publikationer i serien är sökbara ochläsbart som ett elektroniskt publikationsarkiv Valto.

Gå till kundvagnen »

Leveransvillkor | Kontakt

Senaste utgåvor


Valtion virka- ja työehdot 2022–2024
Valtiovarainministeriön julkaisuja
(Valtiovarainministeriö, 25.05.2022)

Kahila, Petri; Hirvonen, Timo; Jolkkonen, Arja; Kurvinen, Arja; Lemponen, Virpi; Makkonen, Teemu; Rautiainen, Simo; Teräs, Jukka; Turunen, Eeva; Copus, Andrew; Lebbing, Jesper; Vester, Linda; Meijer, Marlies
Mitä on älykäs sopeutuminen?
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
(Valtioneuvoston kanslia, 25.05.2022)

Sisäministeriön vastuullisuusraportti 2022
Sisäministeriön julkaisuja
(sisäministeriö, 24.05.2022)

Pulkkinen, Kirsi; Hintsala, Tiina
Lähestymiskiellon tehostaminen : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja
(Oikeusministeriö, 23.05.2022)

Ennustepoikkeamaraportti 2022
Valtiovarainministeriön julkaisuja
(Valtiovarainministeriö, 23.05.2022)

Kaakinen, Markus; Vauhkonen, Teemu; Tanskanen, Maiju; Hoikkala, Tommi
Ankkuritoiminnan vaikuttavuus
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
(Valtioneuvoston kanslia, 20.05.2022)

Strategi för 2022–2030 utarbetad av kommissionen för hållbar utveckling : Ett välmående Finland som tar globalt ansvar och tryggar naturens bärkrafti
Statsrådets kanslis publikationer
(valtioneuvoston kanslia, 20.05.2022)

Strategy of the National Commission on Sustainable Development 2022–2030 : A prosperous and globally responsible Finland that protects the carrying capacity of nature
Publications of the Prime Minister's Office
(valtioneuvoston kanslia, 20.05.2022)

Haake, Niki
Valtakunnallinen ohje pelastuslaitoksille vapaaehtoisten voimavarojen hyödyntämiseksi pelastustoiminnassa
Sisäministeriön julkaisuja
(Sisäministeriö, 20.05.2022)

Kolehmainen, Maiju
Pakkokeinolain muutostarpeiden tarkastelu : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja
(Oikeusministeriö, 20.05.2022)

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy