Du kan beställa från regeringens onlinebokhandel för ministerierserier. Vi presenterar de senaste produkterna på denna sida.

Alla publikationer i serien är sökbara ochläsbart som ett elektroniskt publikationsarkiv Valto.

Gå till kundvagnen »

Leveransvillkor | Kontakt

Senaste utgåvor


Roth, Venla; Luhtasaari, Mia
Finland fights human trafficking - Action Plan against Trafficking in Human Beings
Publications of the Ministry of Justice, Memorandums and statements
(oikeusministeriö, 15.07.2021)

Anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel
Miljöministeriets publikationer
(Ympäristöministeriö, 14.07.2021)

Sisäministeriön henkilöstökertomus 2020
Sisäministeriön julkaisuja
(sisäministeriö, 13.07.2021)

Lounasheimo, Johannes; Cederlöf, Magnus; Mäntylä, Iris
Annual Climate Report 2021
Publications of the Ministry of the Environment
(Ympäristöministeriö, 12.07.2021)

Tuovila, Tiina; Seilo, Noora; Kunttu, Kristina
Guide för studerandehälsovården 2021
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer
(Sosiaali- ja terveysministeriö, 09.07.2021)

Kummoinen, Katri; Luukkonen Yli-Rahnasto, Marja; Päivärinne, Jussi
Kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpano sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentaminen : Työryhmän mietintö
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja
(oikeusministeriö, 09.07.2021)

Karppinen, Tiina K. M.; Salmenperä, Hanna; Piippo, Sari; Mönkkönen, Ida
Yhdyskuntajätteen koostumustiedon laadun parantaminen
Ympäristöministeriön julkaisuja
(Ympäristöministeriö, 08.07.2021)

Työryhmän loppuraportti väärinkäytöksiä koskevan ilmoituskanavan valmistelemisesta valtionhallinnon käyttöön
Valtiovarainministeriön julkaisuja
(Valtiovarainministeriö, 07.07.2021)

Honkatukia, Juha; Savikko, Heikki; Hokkanen, Joonas; Rannikko, Heikki
Merenkulun päästökaupan vaikutukset merenkulun kustannuksiin ja Suomen kilpailukykyyn
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja
(liikenne- ja viestintäministeriö, 06.07.2021)

Rekommendation om tekniska gränssnitt och elektroniska förbindelser
Finansministeriets publikationer
(Valtiovarainministeriö, 06.07.2021)

Statsrådets kansli | Statsrådets administrationsenhet ·Julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Tjänsten tillhandahålls av PunaMusta Oy