Du kan beställa från regeringens onlinebokhandel för ministerierserier. Vi presenterar de senaste produkterna på denna sida.

Alla publikationer i serien är sökbara ochläsbart som ett elektroniskt publikationsarkiv Valto.

Gå till kundvagnen »

Leveransvillkor | Kontakt

Senaste utgåvor


Likalönsprogrammet 2020–2023 : Regeringens och arbetsmarknadens centralorganisationers programenliga åtgärder
Rapporter och promemorior
(sosiaali- ja terveysministeriö, 05.01.2021)

Voipio-Pulkki, Liisa-Maria; Pohjola, Pasi
Toimintasuunnitelma covid-19-epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi–toukokuussa 2021
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
(sosiaali- ja terveysministeriö, 05.01.2021)

Statens resereglemente 2021
Finansministeriets publikationer
(valtiovarainministeriö, 31.12.2020)

Valtion matkustussääntö 2021
Valtiovarainministeriön julkaisuja
(valtiovarainministeriö, 31.12.2020)

Puolustusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 250) taloussääntö : 2021
Puolustusministeriön julkaisuja
(puolustusministeriö, 29.12.2020)

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset 2020
(oikeusministeriö, 22.12.2020)

Liikuntatoimi tilastojen valossa : Perustilastot vuodelta 2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 21.12.2020)

Räsänen, Henrika
Selvitys oikeusministeriön hallinnonalalla toimivien erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä
Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita
(oikeusministeriö, 21.12.2020)

Sotilaskurinpitoa ja rikostorjuntaa Puolustusvoimissa koskevan sääntelyn uudistaminen : Välimietintö
Puolustusministeriön julkaisuja
(puolustusministeriö, 18.12.2020)

Samapalkkaisuusohjelma 2020-2023
Raportteja ja muistioita
(sosiaali- ja terveysministeriö, 18.12.2020)

Statsrådets kansli | Statsrådets administrationsenhet ·Julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Tjänsten tillhandahålls av PunaMusta Oy