You can order from the Government's online bookstore for ministriesserials. We present the latest products on this page.

All publications in the series are searchable andreadable as an electronic publication Institutional Repository for the Government.

Go to cart »

Delivery terms | Contact

Recent releases


Tammisalo, Kristiina; Rotkirch, Anna; Alanko, Leena; Danielsbacka, Mirkka; Honkanen, Jenni; Hämäläinen, Mirja; Prusskij, Christa
Digitaalinen hyvinvointi perheissä : Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta : 2020:43  
(valtioneuvoston kanslia, 22.09.2020)

Karinen, Risto; Luukkonen, Tuomas; Jauhola, Laura; Määttä, Simo
Selvitys asioimistulkkauksen nykytilasta
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:45  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 22.09.2020)

Hannonen, Jani
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:12  
(oikeusministeriö, 22.09.2020)

Suosituskokoelma tiettyjen tietoturvallisuussäännösten soveltamisesta
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:61  
(valtiovarainministeriö, 21.09.2020)

Rekommendation om bedömning av förändringar i informationshanteringen
Finansministeriets publikationer : 2020:65  
(valtiovarainministeriö, 21.09.2020)

Statens tjänste- och arbetsvillkor 2020–2022
Finansministeriets publikationer : 2020:49  
(Valtiovarainministeriö, 18.09.2020)

Borg, Sami; Kestilä-Kekkonen, Elina; Wass, Hanna
Politiikan ilmastonmuutos : Eduskuntavaalitutkimus 2019
Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita : 2020:5  
(oikeusministeriö, 17.09.2020)

Selvitys Puolustusvoimien työaikalain muutostarpeista : Työryhmän mietintö
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:12  
(undefined, 16.09.2020)

Edunvalvonnan käsikirja : Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän suositukset
Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita : 2020:7  
(oikeusministeriö, 15.09.2020)

The State of Productivity in Finland. Why did its growth stop? Will it start again?
Publications of the Ministry of Finance : 2020:60  
(valtiovarainministeriö, 15.09.2020)

Prime Minister's Office | Government Administration Unit ·Julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · The service is provided by PunaMusta Oy