Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Työryhmän loppuraportti väärinkäytöksiä koskevan ilmoituskanavan valmistelemisesta valtionhallinnon käyttöön
Julkaistu

07.07.2021

ISBN

978-952-367-484-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-484-4

Asiasanat ja teemat

hallintopolitiikka, väärinkäytökset, kehittäminen, valtionhallinto, valtiovarainministeriö, oikeusministeriö

Sivumäärä

28

Info

Oikeusministeriö valmistelee yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa hallituksen esitystä, jolla pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (EU 2019/1937). Direktiivin tehokas kansallinen täytäntöönpano edellyttää yhteisen ns. sisäisen ilmoituskanavan valmistelua valtionhallinnon virastojen käyttöön. Ilmoituskanavan avulla voidaan ilmoittaa epäillystä unionin oikeuden rikkomisesta. Työtä valmistelemaan valtiovarainministeriö asetti laajan poikkihallinnollisen työryhmän.

Työryhmän tehtävänä oli suunnitella sisäisen ilmoituskanavan keskeiset reunaehdot ja valmistella toimeksianto ilmoituskanavasta vastaavalle virastolle tarvittavan järjestelmän hankkimiseksi valtionhallinnon käyttöön. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että ilmoituskanavasta vastaava virasto on Valtiokonttori.

Työryhmä ehdottaa, että valtionhallinnon virastoille hankitaan yhteinen sisäinen ilmoituskanava, jossa voidaan ilmoittaa EU-väärinkäytöksistä. Kunkin viraston niin päättäessä ilmoituskanavassa on voitava ilmoittaa myös muista väärinkäytöksistä. Turvallisuusverkon viranomaisten osalta tavoitteena on, että ne voisivat ottaa ilmoituskanavan käyttöönsä eTuve-toteutuksen kautta. Lisäksi työryhmä katsoo, että kilpailutukseen kannattaa sisällyttää vähintään optiona ainakin ns. keskitetyn ulkoisen ilmoituskanavan hankinta. Loppuraportissa on linjattu myös muita keskeisiä ehtoja yhteisesti toteutettavalle ilmoituskanavalle. Työryhmä ehdottaa, että Valtiokonttori ottaa huomioon työryhmän tekemät ehdotukset ja muut havainnot ilmoituskanavaa koskevassa jatkovalmistelussa.

Hinta

18,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy