Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Valtakari, Mikko; Arnkil, Robert; Eskelinen, Juha; Mayer, Minna; Nyman, Juho; Sillanpää, Keimo; Spangar, Timo; Ålander, Tommi; Yli-Koski, Maria
Ohjaamot - monialaista yhteistyötä, vaikuttavuutta ja uutta toimintakulttuuria : Monialaisen yhteistyön vaikuttavuus nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:13  
(valtioneuvoston kanslia, 27.03.2020)
Alasalmi, Juho; Busk, Henna; Holappa, Veera; Huovari, Janne; Härmälä, Valtteri; Kotavaara, Ossi; Lehtonen, Olli; Muilu, Toivo; Vihinen, Hilkka; Rusanen, Jarmo
Työn ja työvoiman alueellinen liikkuvuus ja monipaikkainen väestö
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:12  
(valtioneuvoston kanslia, 26.03.2020)
Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke 2020–2021 : Hankeopas
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2020:9  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 25.03.2020)
Försöksprojekt med personlig budgetering för personer med funktionsnedsättning 2020-2021 : Projekthandbok
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer : 2020:10  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 25.03.2020)
Hokkanen, Joonas; Savikko, Heikki; Koutonen, Heini; Rannikko, Heikki; Rinne, Tomi; Pirilä, Minna
Suomen mineraaliklusterin kilpailukyky- ja vaikuttavuustutkimus
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:15  
(valtioneuvoston kanslia, 25.03.2020)
Ala-Fossi, Marko; Lehtisaari, Katja; Hellman, Heikki; Grönlund, Mikko
Media- ja viestintäpolitiikan seurantaraportti 2019
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2020:4  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 25.03.2020)
Kosunen, Anna-Mari; Kurvinen, Mika; Lehto, Seppo; Palmén, Mirja; Timonen, Hannu; Tirroniemi, Mika
Instructions for external emergency plan exercises
Publications of the Ministry of the Interior : 2020:7  
(sisäministeriö, 25.03.2020)
Määttä, Tytti
Suunta paikkariippumattomaan työhön ja entistä parempaan alueelliseen läsnäoloon : Selvityshenkilö Tytti Määtän loppuraportti
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:19  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 25.03.2020)
Lainsäädännön arviointineuvoston vuosikatsaus 2019
Valtioneuvoston kanslian julkaisuja : 2020:3  
(Valtioneuvoston kanslia, 24.03.2020)
Sami Pajukangas, Ari Pajuniemi, Satu Korpela
Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2019
Oikeusministeriön julkaisuja, Toiminta ja hallinto : 2020:4  
(oikeusministeriö, 23.03.2020)
Achieving more together - sustainable growth and renewal in Finnish tourism. Finland´s tourism strategy 2019-2028 and action plan 2019-2023
Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment : 2020:18  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 20.03.2020)
Lohiniva-Kerkelä, Mirva
Gränsområdessamarbetet mellan Finland och Norge samt hinder för samarbetet
Finansministeriets publikationer : 2020:16  
(valtiovarainministeriö, 19.03.2020)
Sisäministeriön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020–2021
Sisäministeriön julkaisuja : 2020:6  
(sisäministeriö, 19.03.2020)
Tuomainen, Jouko; Pihalehto, Mari; Kautto, Petrus; Kokko, Kai; Linna, Tuula; Vähä, Emmi; Pyy, Outi
TOVARAMA – Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:14  
(valtioneuvoston kanslia, 18.03.2020)
Tiedonhallintalautakunta
Suositus johdon vastuiden toteuttamisesta tiedonhallinnassa
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:18  
(valtiovarainministeriö, 18.03.2020)
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2020
Työpoliittinen aikakauskirja : 1/2020  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 17.03.2020)
Maa- ja metsätalousministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2019
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 2020:4  
(maa- ja metsätalousministeriö, 16.03.2020)
Nationella programmet för sällsynta sjukdomar 2019–2023
Rapporter och promemorior : 2020:10  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 16.03.2020)
Tillsammans blir det mer – hållbar tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland. Finlands turismstrategi 2019–2028 och åtgärder 2019–2023
Arbets- och näringsministeriets publikationer : 2020:17  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 12.03.2020)
Oosi, Olli; Kortelainen, Jeremias; Luukkonen, Tuomas; Haila, Katri
Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen tilanne ja tulevaisuuden tarpeet
: 2020:8  
(ympäristöministeriö, 12.03.2020)
Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätös vuodelta 2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:12  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 11.03.2020)
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 540) tilinpäätös 2019
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:14  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 10.03.2020)
Uusia käytäntöjä ja rakenteita näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen kehittämiseen : Ehdotukset työelämälle ja koulutukselle
Raportteja ja muistioita : 2020:3  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 10.03.2020)
Mäkinen, Kirsi; Hilden, Mikael
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ympäristöhallinnon toimialalla. Toimintaohjelman toimeenpanon edistyminen vuosina 2016-2019
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:7  
(ympäristöministeriö, 10.03.2020)
Hyvin suunniteltu, puoliksi kirjoitettu : Apuneuvoja julkishallinnon tekstintekijöille
Valtioneuvoston kanslian julkaisuja : 1  
(valtioneuvoston kanslia, 10.03.2020)
Mayer, Minna; Haanpää, Susanna; Talvitie, Jere; Valtakari, Mikko
Ammatinvalinta- ja uraohjauksesta onnistumisiin : Elinikäisen ohjauksen kehittämistutkimuksen loppuraportti
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:15  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 09.03.2020)
Martti Häkkänen
Maankäyttömaksut ja kehittämiskorvaukset : Oikeudellinen selvitys maankäyttösopimusten nykytilasta
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:4  
(ympäristöministeriö, 09.03.2020)
Valtiovarainministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:15  
(valtiovarainministeriö, 06.03.2020)
Kartoitus mahdollisuuksista yhtenäistää ministeriöiden taloussääntöjä
Valtioneuvoston kanslian julkaisuja : 2020:2  
(valtioneuvoston kanslia, 06.03.2020)
Sisäministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 200) tilinpäätös 2019
Sisäministeriön julkaisuja : 2020:4  
(sisäministeriö, 05.03.2020)
Valtioneuvoston kanslian tilinpäätös 2019: Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelma
Valtioneuvoston kanslian julkaisuja : 2020:4  
(valtioneuvoston kanslia, 04.03.2020)
Tammenmaa, Corinna
Report on entering several languages in the Population Information System
Publications of the Ministry of Justice, Reports and guidelines : 2020:12  
(oikeusministeriö, 02.03.2020)
Selvitys lääkityslistan kehittämisestä : Arviointiraportti
Raportteja ja muistioita : 2020:6  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 02.03.2020)
Aarnio, Sonja; Kauppi, Marko; Tammi, Ilpo; Hytönen, Markus; Rinne, Ilkka; Mäkelä, Jaana; Rainio, Antti
Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:5  
(ympäristöministeriö, 28.02.2020)
Liikenne- ja viestintäministeriö : Tilinpäätös vuodelta 2019
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2020:3  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 28.02.2020)
Staff, Mikko; Nylén-Karo, Siru
Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2019
Raportteja ja muistioita : 2020:8  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 28.02.2020)
Ympäristöministeriön tilinpäätös 2019
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:6  
(ympäristöministeriö, 28.02.2020)
Puolustusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 250) tilinpäätös 2019
Puolustusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:1  
(puolustusministeriö, 28.02.2020)
Rakentaminen 2020–2021, Rakennusalan suhdanneryhmä, kevät 2020
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:17  
(valtiovarainministeriö, 27.02.2020)
”Kuullaan, mutta ei kuunnella”: Lasten osallistumisoikeudet Suomessa. Arviointiraportti.
Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita : 2020:10  
(oikeusministeriö, 27.02.2020)
Selvitysraportti kuntien sote-tuottajaroolista
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita : 2020:4  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 27.02.2020)
Utredningsrapport om kommunernas roll som social- och hälsovårdsproducenter
Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior : 2020:5  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 27.02.2020)
Identifiering och erkännande : Handbok för kompetensbaserad beskrivning av utbildningen inom fritt bildningsarbete
Undervisnings- och kulturministeriets publikationer : 2020:8  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 26.02.2020)
Tammenmaa, Corinna
Máŋgga giela merken álbmotdiehtovuogádahkii : čilgehus
Vuoigatvuođaministeriija publikašuvnnat, Čilgehusat ja rávvagat : 2020:13  
(oikeusministeriö, 26.02.2020)
Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2019
Oikeusministeriön julkaisuja, Toiminta ja hallinto : 2020:14  
(oikeusministeriö, 26.02.2020)
Jääskeläinen, Saara (toimittaja)
Liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfra : Kansallisen ohjelman seuranta 2019
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2020:2  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 26.02.2020)
Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy: Harri Kostilainen : 10  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 26.02.2020)
Tunnista ja tunnusta : Opas vapaan sivistystyön osaamisperusteisen koulutuksen kuvaukseen
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:7  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 26.02.2020)
Salminen, Jani; Määttä, Kalle; Noro, Kirsi; Raatikainen, Jenni; Maidell, Marjo; Haimi, Henri; Pohjola, Johanna; Horne, Paula; Karjalainen, Anna; Junttila, Ville
Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:9  
(valtioneuvoston kanslia, 26.02.2020)
Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:16  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 26.02.2020)
Hinnat sis. alv 10 %