Du kan beställa från regeringens onlinebokhandel för ministerierserier. Vi presenterar de senaste produkterna på denna sida.

Alla publikationer i serien är sökbara ochläsbart som ett elektroniskt publikationsarkiv Valto.

Gå till kundvagnen »

Leveransvillkor | Kontakt

Senaste utgåvor


Rinne, Tomi; Simonen, Ari
Kaivoslain mukaisten vakuuksien kattamat lopetus- ja jälkitoimet
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:41  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 23.09.2020)

Rinne, Tomi; Simonen, Ari
Termination and after-care measures covered by collateral under the Mining Act
Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment : 2020:46  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 23.09.2020)

Kansallinen kaupunkistrategia 2020-2030
(valtiovarainministeriö, 23.09.2020)

Den nationella stadsstrategin 2020-2030
(valtiovarainministeriö, 23.09.2020)

The National Urban Strategy 2020-2030
(valtiovarainministeriö, 23.09.2020)

Intressebevakningshandbok : Rekommendationer av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen
Justitieministeriets publikationer, Utredningar och anvisningar : 2020:18  
(oikeusministeriö, 23.09.2020)

Hannonen, Jani
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:12  
(oikeusministeriö, 22.09.2020)

Tammisalo, Kristiina; Rotkirch, Anna; Alanko, Leena; Danielsbacka, Mirkka; Honkanen, Jenni; Hämäläinen, Mirja; Prusskij, Christa
Digitaalinen hyvinvointi perheissä : Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta : 2020:43  
(valtioneuvoston kanslia, 22.09.2020)

Karinen, Risto; Luukkonen, Tuomas; Jauhola, Laura; Määttä, Simo
Selvitys asioimistulkkauksen nykytilasta
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:45  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 22.09.2020)

Suosituskokoelma tiettyjen tietoturvallisuussäännösten soveltamisesta
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:61  
(valtiovarainministeriö, 21.09.2020)

Statsrådets kansli | Statsrådets administrationsenhet ·Julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Tjänsten tillhandahålls av PunaMusta Oy