Statsrådets gemensamma nätbokhandel

 

Du kan beställa från regeringens bokhandlardepartement online seriella utgåvor. Vi presenterar de senaste produkterna på denna sida. Alla publikationer i serier är sökbara och läsbara i elektroniskt format publiceringsarkiv i Valto.
Mäklin, Suvi; Laukkonen, Marja-Lisa; Aaltonen, Katri; Heino, Pekka; Koskinen, Hanna; Saastamoinen, Leena; Hyvärinen, Antti; Reinikainen, Leena
Lääkehoidon kokonaiskustannukset ja apteekkitalous : Esiselvitys
Raportteja ja muistioita : 2020:1  
(Sosiaali- ja terveysministeriö, 27.01.2020)
Pohjalainen, Anna; Ylikoski, Laura
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiskokemuksia Suomessa : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:7  
(oikeusministeriö, 24.01.2020)
Kostiainen, Juho; Lehtiö, Sakari; Napari, Sami; Puumalainen, Markku
Overview of Central Government Risks and Liabilities, Autumn 2019
Publications of the Ministry of Finance : 2020:6  
(valtiovarainministeriö, 24.01.2020)
Framtidens social- och hälsocentral 2020–2022 : Program och projekthandbok
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer : 2020:4  
(Social- och hälsovårdsministeriet, 23.01.2020)
Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021 : Toimeenpanosuunnitelma
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2020:1  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 23.01.2020)
Statsunderstöd för den regionala beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården: Projekthandbok
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer : 2020:5  
(Social- och hälsovårdsministeriet, 23.01.2020)
Jääskeläinen, Arto
Valsystemet i Finland : Översikt
Justitieministeriets publikationer, Verksamhet och förvaltning : 2020:2  
(oikeusministeriö, 22.01.2020)
Lahdensivu, Jukka; Weijo, Inari; Turunen, Timo; Ahola, Susanna; Sistonen, Esko; Vornanen-Winqvist, Camilla; Annila, Petri
Reparation av fukt- och mikrobskadade byggnader
MILJÖMINISTERIETS PUBLIKATIONER : 2019:21  
(ympäristöministeriö, 21.01.2020)
Nipuli, Suvi
Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen ja ehkäisyn prosessit : Lähisuhdeväkivaltatyön hyvät käytännöt rakenteisiin
Raportteja ja muistioita : 2019:55  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 21.01.2020)
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 - Indikaattoritietoa kotoutumisesta
TEM oppaat ja muut julkaisut : 2019:11  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 21.01.2020)
Mattila, Pyry; Parmanne, Piitu; Aine, Tiina; Halila, Hannu; Heikkilä, Teppo; Heistaro, Sami; Hyppölä, Harri; Kaila, Minna; Kortekangas-Savolainen, Outi; Kosunen, Elise; Kujala, Santero; Kulmala, Petri; Mattila, Kari; Mäntyselkä, Pekka; Rellman, Johanna; Sumanen, Markku
Lääkäri 2018 : Kyselytutkimus vuosina 2007–2016 valmistuneille lääkäreille
Raportteja ja muistioita : 2019:69  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 21.01.2020)
Valtion eläkerahastoa koskevan lainsäädännön tarkistamista arvioivan työryhmän muistio
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:68  
(valtiovarainministeriö, 21.01.2020)
Jääskeläinen, Arto
The Finnish Election System : Overwiew
Publications of the Ministry of Justice, Operations and administration : 2020:3  
(oikeusministeriö, 21.01.2020)
Pitkänen, Laura; Torkki, Paulus; Tolkki, Helena; Valtakari, Mikko; Leskelä, Riikka-Leena
Reittiopas vaikuttavuuteen : Vaikuttavuusperustainen ohjaus sote- ja työllisyyspalveluissa
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:1  
(valtioneuvoston kanslia, 21.01.2020)
Rannanpää, Sari; Pyykkönen, Sinikukka; Heikkinen, Benjamin; Koivisto, Aleksi; Ranta, Tommi; Pylkkänen, Päivi; Hyyryläinen, Torsti
Leader-toimintatavan arviointi : Maaseutuohjelma 2014–2020
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 2020:1  
(maa- ja metsätalousministeriö, 20.01.2020)
Liikuntatoimi tilastojen valossa : Perustilastot vuodelta 2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:5  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 20.01.2020)
Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2020–2023 : Tavoitteena nuoren merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:2  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 20.01.2020)
Riksomfattande program för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2020–2023 : Målet är att alla unga ska ha ett meningsfullt liv och vara delaktiga i samhället
Undervisnings- och kulturministeriets publikationer : 2020:3  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 20.01.2020)
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2022 : Ohjelma ja hankeopas
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2020:3  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 20.01.2020)
Valtionavustus sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun : Hankeopas
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2020:2  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 20.01.2020)
Vatilo, Matti
MAL-sopimusmenettelyn laajentaminen uusille kaupunkiseuduille
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:1  
(ympäristöministeriö, 17.01.2020)
Roschier, Solveig; Mikkola, Jenni; Värre, Ulla; Saario, Mari
Muovijätteen kemialliset hyödyntämisratkaisut ja -markkinat kiertotaloudessa
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:64  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 16.01.2020)
Partanen, Saija
Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla: Yhdistyslain ja muun yhteisölainsäädännön kehittämistarpeet : Yhteenveto verkkokyselystä ja -keskustelusta
Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita : 2020:4  
(oikeusministeriö, 16.01.2020)
Opetus- ja kulttuuriministeriön tulossuunnitelma 2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:6  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 16.01.2020)
Jääskeläinen, Arto
Suomen vaalijärjestelmä : Yleisesitys
Oikeusministeriön julkaisuja, Toiminta ja hallinto : 2020:1  
(oikeusministeriö, 16.01.2020)
Pk-toimialabarometri : Liikunta ja terveysala, syksy 2019
(työ- ja elinkeinoministeriö, 15.01.2020)
Pk-toimialabarometri : Sosiaali- ja terveyspalvelut, syksy 2019
(työ- ja elinkeinoministeriö, 15.01.2020)
Tupala, Teemu; Halminen, Olli; Leskelä, Riikka-Leena; Niemelä, Pyry; Peltonen, Emmi; Hiltunen, Anna-Maria; Kaarnasaari, Anne; Linna, Miika
IKÄPIHA – ikäihmisten pitkäaikaispalvelujen harmonisointi maakunnissa
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:2  
(valtioneuvoston kanslia, 13.01.2020)
Toom, Auli; Pyhältö, Kirsi
Kestävää korkeakoulutusta ja opiskelijoiden oppimista rakentamassa : Tutkimukseen perustuva selvitys ajankohtaisesta korkeakoulupedagogiikan ja ohjauksen osaamisesta
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:1  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 13.01.2020)
Friman, Sarita; Voipio-Pulkki, Liisa-Maria; Salo, Päivi; Valli-Lintu, Auli; Ihatsu, Jan
Utredning om en särlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsinfors – slutrapport : Styrgruppen för särutredningen om social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen och Helsingfors 2019
Rapporter och promemorior : 2019:72  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 13.01.2020)
Forsström, Pirjo-Leena; Lilja, Erika; Ala-Mantila, Minna
Atlas of open science and research in Finland 2019 : Evaluation of openness in the activities of higher education institutions, research institutes, research-funding organisations, Finnish academic and cultural institutes abroad and learned societies and academies. Final report
Publications of the Ministry of Education and Culture, Finland : 2019:45  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 10.01.2020)
Maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentäminen: viljelijäopas
(maa- ja metsätalousministeriö, 09.01.2020)
Kirkko-Jaakkola, Martti; Leppälä, Laura; Ferrara, Giorgia; Honkala, Salomon; Mäkelä, Maija; Kuusniemi, Heidi; Miettinen-Bellevergue, Seija
Challenges in Arctic Navigation and Geospatial Data : User Perspective and Solutions Roadmap
Publications of the Ministry of Transport and Communications : 2020:1  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 09.01.2020)
Valtion matkustussääntö 2020
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:1  
(valtiovarainministeriö, 01.01.2020)
Statens resereglemente 2020
Finansministeriets publikationer : 2020:2  
(valtiovarainministeriö, 01.01.2020)
Airaksinen, Jussi; Bröckl, Marika; Rautiainen, Tuukka; Saario, Mari; Vanhanen, Juha; Värre, Ulla; Honkapuro, Samuli; Annala, Salla; Manninen, Jaakko; Lassila, Jukka; Partanen, Jarmo
Selvitys sähkön omatuotantoon, energiayhteisöihin ja energiahankkeiden lupamenettelyihin liittyvistä kysymyksistä
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:73  
(valtioneuvoston kanslia, 30.12.2019)
Alkuperätakuujärjestelmän laajennus biokaasulle
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:72  
(valtioneuvoston kanslia, 30.12.2019)
Thomson, Katariina; Aaltonen, Hanna
Veterinary hygiene : A guideline for veterinary practices
Publications of the Ministry of Agriculture and Forestry : 2019:29  
(maa- ja metsätalousministeriö, 27.12.2019)
Heikkilä, Aleksi
Henkilötodistelun vastaanottaminen kuva- ja äänitallenteelta hovioikeudessa : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:50  
(oikeusministeriö, 23.12.2019)
Finland’s Integrated Energy and Climate Plan
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:66  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 20.12.2019)
Asiakasryhmäkohtainen tieto laadusta ja vaikuttavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon tiedolla johtamisessa ja ohjauksessa - Laaturekisterien asema palvelujärjestelmässä
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita : 2019:70  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 20.12.2019)
Valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohje : Viestintä normaalioloissa ja häiriötilanteissa
Valtioneuvoston kanslian julkaisuja : 2019:23  
(valtioneuvoston kanslia, 20.12.2019)
Anvisning om intensifierad kommunikation inom statsförvaltningen : Kommunikationen under normala förhållanden och i störningssituationer
Valtioneuvoston kanslian julkaisuja : 2019:24  
(valtioneuvoston kanslia, 20.12.2019)
Friman, Sarita; Voipio-Pulkki, Liisa-Maria; Salo, Päivi; Valli-Lintu, Auli; Ihatsu, Jan
Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti : Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen ohjausryhmä 2019
Raportteja ja muistioita : 2019:71  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 19.12.2019)
Tilannekuvaa korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2019:34  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 19.12.2019)
Kleemola, Jussi; Honkavaara, Jukka; Kallio, Jukka; Sonkamo, Janne
Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) toiminnan tehokkuuden ja organisaation arviointi
Oikeusministeriön julkaisuja, Toiminta ja hallinto : 2019:49  
(oikeusministeriö, 18.12.2019)
Makkonen, Samuel; Närhi, Jussi; Patronen, Jenni; Känkänen, Juha; Suksi, Tapani
Regional carbon price floor in EU ETS – Case studies in the Nordic and Baltic energy markets
Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities : 2019:71  
(valtioneuvoston kanslia, 18.12.2019)
Economic Survey, Winter 2019
Publications of the Ministry of Finance : 2019:70  
(valtiovarainministeriö, 18.12.2019)
Taloudellinen katsaus, Talvi 2019
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:69  
(valtiovarainministeriö, 18.12.2019)
Saarto, Tiina; Finne-Soveri, Harriet
Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa : Palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmän loppuraportti
Raportteja ja muistioita : 2019:68  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 17.12.2019)
Moms ingår 10 %