The Online Bookstore of the Finnish Government

 

You can order from the Government's online bookstore ministries serial releases. We present the latest products on this page. All publications in series are searchable and readable in electronic format publishing archive in Valto
Valtakari, Mikko; Arnkil, Robert; Eskelinen, Juha; Mayer, Minna; Nyman, Juho; Sillanpää, Keimo; Spangar, Timo; Ålander, Tommi; Yli-Koski, Maria
Ohjaamot - monialaista yhteistyötä, vaikuttavuutta ja uutta toimintakulttuuria : Monialaisen yhteistyön vaikuttavuus nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:13  
(valtioneuvoston kanslia, 27.03.2020)
Alasalmi, Juho; Busk, Henna; Holappa, Veera; Huovari, Janne; Härmälä, Valtteri; Kotavaara, Ossi; Lehtonen, Olli; Muilu, Toivo; Vihinen, Hilkka; Rusanen, Jarmo
Työn ja työvoiman alueellinen liikkuvuus ja monipaikkainen väestö
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:12  
(valtioneuvoston kanslia, 26.03.2020)
Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke 2020–2021 : Hankeopas
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2020:9  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 25.03.2020)
Försöksprojekt med personlig budgetering för personer med funktionsnedsättning 2020-2021 : Projekthandbok
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer : 2020:10  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 25.03.2020)
Hokkanen, Joonas; Savikko, Heikki; Koutonen, Heini; Rannikko, Heikki; Rinne, Tomi; Pirilä, Minna
Suomen mineraaliklusterin kilpailukyky- ja vaikuttavuustutkimus
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:15  
(valtioneuvoston kanslia, 25.03.2020)
Ala-Fossi, Marko; Lehtisaari, Katja; Hellman, Heikki; Grönlund, Mikko
Media- ja viestintäpolitiikan seurantaraportti 2019
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2020:4  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 25.03.2020)
Kosunen, Anna-Mari; Kurvinen, Mika; Lehto, Seppo; Palmén, Mirja; Timonen, Hannu; Tirroniemi, Mika
Instructions for external emergency plan exercises
Publications of the Ministry of the Interior : 2020:7  
(sisäministeriö, 25.03.2020)
Määttä, Tytti
Suunta paikkariippumattomaan työhön ja entistä parempaan alueelliseen läsnäoloon : Selvityshenkilö Tytti Määtän loppuraportti
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:19  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 25.03.2020)
Lainsäädännön arviointineuvoston vuosikatsaus 2019
Valtioneuvoston kanslian julkaisuja : 2020:3  
(Valtioneuvoston kanslia, 24.03.2020)
Sami Pajukangas, Ari Pajuniemi, Satu Korpela
Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2019
Oikeusministeriön julkaisuja, Toiminta ja hallinto : 2020:4  
(oikeusministeriö, 23.03.2020)
Achieving more together - sustainable growth and renewal in Finnish tourism. Finland´s tourism strategy 2019-2028 and action plan 2019-2023
Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment : 2020:18  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 20.03.2020)
Lohiniva-Kerkelä, Mirva
Gränsområdessamarbetet mellan Finland och Norge samt hinder för samarbetet
Finansministeriets publikationer : 2020:16  
(valtiovarainministeriö, 19.03.2020)
Sisäministeriön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020–2021
Sisäministeriön julkaisuja : 2020:6  
(sisäministeriö, 19.03.2020)
Tuomainen, Jouko; Pihalehto, Mari; Kautto, Petrus; Kokko, Kai; Linna, Tuula; Vähä, Emmi; Pyy, Outi
TOVARAMA – Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:14  
(valtioneuvoston kanslia, 18.03.2020)
Tiedonhallintalautakunta
Suositus johdon vastuiden toteuttamisesta tiedonhallinnassa
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:18  
(valtiovarainministeriö, 18.03.2020)
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2020
Työpoliittinen aikakauskirja : 1/2020  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 17.03.2020)
Maa- ja metsätalousministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2019
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 2020:4  
(maa- ja metsätalousministeriö, 16.03.2020)
Nationella programmet för sällsynta sjukdomar 2019–2023
Rapporter och promemorior : 2020:10  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 16.03.2020)
Tillsammans blir det mer – hållbar tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland. Finlands turismstrategi 2019–2028 och åtgärder 2019–2023
Arbets- och näringsministeriets publikationer : 2020:17  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 12.03.2020)
Oosi, Olli; Kortelainen, Jeremias; Luukkonen, Tuomas; Haila, Katri
Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen tilanne ja tulevaisuuden tarpeet
: 2020:8  
(ympäristöministeriö, 12.03.2020)
Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätös vuodelta 2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:12  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 11.03.2020)
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 540) tilinpäätös 2019
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:14  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 10.03.2020)
Uusia käytäntöjä ja rakenteita näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen kehittämiseen : Ehdotukset työelämälle ja koulutukselle
Raportteja ja muistioita : 2020:3  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 10.03.2020)
Mäkinen, Kirsi; Hilden, Mikael
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ympäristöhallinnon toimialalla. Toimintaohjelman toimeenpanon edistyminen vuosina 2016-2019
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:7  
(ympäristöministeriö, 10.03.2020)
Hyvin suunniteltu, puoliksi kirjoitettu : Apuneuvoja julkishallinnon tekstintekijöille
Valtioneuvoston kanslian julkaisuja : 1  
(valtioneuvoston kanslia, 10.03.2020)
Mayer, Minna; Haanpää, Susanna; Talvitie, Jere; Valtakari, Mikko
Ammatinvalinta- ja uraohjauksesta onnistumisiin : Elinikäisen ohjauksen kehittämistutkimuksen loppuraportti
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:15  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 09.03.2020)
Martti Häkkänen
Maankäyttömaksut ja kehittämiskorvaukset : Oikeudellinen selvitys maankäyttösopimusten nykytilasta
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:4  
(ympäristöministeriö, 09.03.2020)
Valtiovarainministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:15  
(valtiovarainministeriö, 06.03.2020)
Kartoitus mahdollisuuksista yhtenäistää ministeriöiden taloussääntöjä
Valtioneuvoston kanslian julkaisuja : 2020:2  
(valtioneuvoston kanslia, 06.03.2020)
Sisäministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 200) tilinpäätös 2019
Sisäministeriön julkaisuja : 2020:4  
(sisäministeriö, 05.03.2020)
Valtioneuvoston kanslian tilinpäätös 2019: Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelma
Valtioneuvoston kanslian julkaisuja : 2020:4  
(valtioneuvoston kanslia, 04.03.2020)
Tammenmaa, Corinna
Report on entering several languages in the Population Information System
Publications of the Ministry of Justice, Reports and guidelines : 2020:12  
(oikeusministeriö, 02.03.2020)
Selvitys lääkityslistan kehittämisestä : Arviointiraportti
Raportteja ja muistioita : 2020:6  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 02.03.2020)
Aarnio, Sonja; Kauppi, Marko; Tammi, Ilpo; Hytönen, Markus; Rinne, Ilkka; Mäkelä, Jaana; Rainio, Antti
Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:5  
(ympäristöministeriö, 28.02.2020)
Liikenne- ja viestintäministeriö : Tilinpäätös vuodelta 2019
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2020:3  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 28.02.2020)
Staff, Mikko; Nylén-Karo, Siru
Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2019
Raportteja ja muistioita : 2020:8  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 28.02.2020)
Ympäristöministeriön tilinpäätös 2019
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:6  
(ympäristöministeriö, 28.02.2020)
Puolustusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 250) tilinpäätös 2019
Puolustusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:1  
(puolustusministeriö, 28.02.2020)
Rakentaminen 2020–2021, Rakennusalan suhdanneryhmä, kevät 2020
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:17  
(valtiovarainministeriö, 27.02.2020)
”Kuullaan, mutta ei kuunnella”: Lasten osallistumisoikeudet Suomessa. Arviointiraportti.
Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita : 2020:10  
(oikeusministeriö, 27.02.2020)
Selvitysraportti kuntien sote-tuottajaroolista
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita : 2020:4  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 27.02.2020)
Utredningsrapport om kommunernas roll som social- och hälsovårdsproducenter
Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior : 2020:5  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 27.02.2020)
Identifiering och erkännande : Handbok för kompetensbaserad beskrivning av utbildningen inom fritt bildningsarbete
Undervisnings- och kulturministeriets publikationer : 2020:8  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 26.02.2020)
Tammenmaa, Corinna
Máŋgga giela merken álbmotdiehtovuogádahkii : čilgehus
Vuoigatvuođaministeriija publikašuvnnat, Čilgehusat ja rávvagat : 2020:13  
(oikeusministeriö, 26.02.2020)
Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2019
Oikeusministeriön julkaisuja, Toiminta ja hallinto : 2020:14  
(oikeusministeriö, 26.02.2020)
Jääskeläinen, Saara (toimittaja)
Liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfra : Kansallisen ohjelman seuranta 2019
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2020:2  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 26.02.2020)
Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy: Harri Kostilainen : 10  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 26.02.2020)
Tunnista ja tunnusta : Opas vapaan sivistystyön osaamisperusteisen koulutuksen kuvaukseen
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:7  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 26.02.2020)
Salminen, Jani; Määttä, Kalle; Noro, Kirsi; Raatikainen, Jenni; Maidell, Marjo; Haimi, Henri; Pohjola, Johanna; Horne, Paula; Karjalainen, Anna; Junttila, Ville
Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:9  
(valtioneuvoston kanslia, 26.02.2020)
Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:16  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 26.02.2020)
VAT inc. 10 %