You can order from the Government's online bookstore for ministriesserials. We present the latest products on this page.

All publications in the series are searchable andreadable as an electronic publication Institutional Repository for the Government.

Go to cart »

Delivery terms | Contact

Recent releases


Mielityinen, Laura; Hautamäki, Sari; Hakala, Venla; Fagerlund, Monica; Ellonen, Noora
Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2022 : Määrät, piirteet ja niiden muutokset 1988–2022
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
(fi=Sosiaali- ja terveysministeriö|sv=Social- och hälsovårdsministeriet|en=Ministry of Social Affairs and Health|, 09.02.2023)

Pouta, Eija; Hiedanpää, Juha; Iho, Antti; Kniivilä, Matleena; El Geneidy, Sami; Kujala, Heini; Kyllönen, Simo; Laukkanen, Marita; Mykrä, Niina; Nyyssölä, Milla; Pakarinen, Johanna; Silvola, Hanna; Tynkkynen, Nina; Vinnari, Markus
Assessing the economics of biodiversity in Finland : National implications of the Dasgupta Review
Publications of the Ministry of the Environment
(fi=Ympäristöministeriö|sv=Miljöministeriet|en=Ministry of the Environment|, 09.02.2023)

Stenroos, Marko
Suomen Romanipoliittinen ohjelma (Rompo) 2023-2030
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
(Sosiaali- ja terveysministeriö, 09.02.2023)

Järvelin, Anne-Mari; Koskela, Hanna; Ljungman, Jan; Piirainen, Kalle; Salminen, Vesa; Uitto, Heidi
Kuntien myöntämät yritystuet Suomessa
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
(fi=Valtioneuvoston kanslia|sv=Statsrådets kansli|en=Prime Minister's Office|, 08.02.2023)

Ilomäki, Riku; Kivari, Markku; Käsnänen, Saku; Takala, Jaakko; Vähätörmä, Pekka
Raskaan liikenteen ajoneuvojen latausinfra : Tarveselvitys
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja
(fi=Liikenne- ja viestintäministeriö|sv=Kommunikationsministeriet|en=Ministry of Transport and Communications|, 08.02.2023)

Yritystukien vaikutukset pitkän aikavälin tuottavuuteen ja ilmastoon sekä kasvihuonekaasukriteerien ja -ehtojen käytön nykytila
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
(fi=Työ- ja elinkeinoministeriö|sv=Arbets- och näringsministeriet|en=Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland|, 08.02.2023)

Luomu 2.0 –ohjelman toimeenpanosuunnitelma
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja
(Maa- ja metsätalousministeriö, 08.02.2023)

Plan för genomförande av ekoprogrammet Luomu 2.0
Jord- och skogsbruksministeriets publikationer
(Jord- och skogsbruksministeriet, 08.02.2023)

The Implementation Plan for the Organic 2.0
Publications of the Ministry of Agriculture and Forestry
(Ministry of Agriculture and Forestry, 08.02.2023)

Elatusapu vuoroasumistilanteessa : Työryhmän ehdotus.
Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita
(Oikeusministeriö, 08.02.2023)

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy