The Online Bookstore of the Finnish Government

 

You can order from the Government's online bookstore ministries serial releases. We present the latest products on this page. All publications in series are searchable and readable in electronic format publishing archive in Valto
Kuittinen, Matti
Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa : Hankintaopas
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:31  
(ympäristöministeriö, 15.12.2019)
Heikkilä, Aleksi
Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:47  
(oikeusministeriö, 15.11.2019)
Wahlström, Margareta; Hradil, Petr; Teittinen, Tuuli; Lehtonen, Katja
Purkukartoitus – opas laatijalle
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:30  
(ympäristöministeriö, 15.11.2019)
Lehtonen, Katja
Purkutyöt - opas tekijöille ja teettäjille
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:29  
(Ympäristöministeriö, 15.11.2019)
Kuivalainen, Susan; Järnefelt, Noora; Kuitto, Kati; Ritola, Suvi
Naisten ja miesten eläke-erot : Katsaus tutkimukseen ja tilastoihin
Raportteja ja muistioita : 2019:66  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 12.11.2019)
Huttu, Henna
Finland’s National Roma Policy (ROMPO) 2018–2022
Publications of the Ministry of Social Affairs and Health : 2019:25  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 08.11.2019)
Aarnio, Marjukka; Jortikka, Anne; Suomela, Pietari; Vienamo, Vappu
Yrityspalveluekosysteemi 2020+ : Kohti yhteistä yrityspalvelustrategiaa
(työ- ja elinkeinoministeriö, 07.11.2019)
International Migration 2018–2019 : – Report for Finland
Ministry of the Interior Publications : 2019:32  
(sisäministeriö, 07.11.2019)
Valtion matkustusta ja matkahallinnon organisointia selvittäneen työryhmän loppuraportti
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:65  
(valtiovarainministeriö, 05.11.2019)
Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY150) taloussääntö
Oikeusministeriön julkaisuja, Toiminta ja hallinto : 2019:45  
(oikeusministeriö, 05.11.2019)
Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150)
Justitieministeriets publikationer, Verksamhet och förvaltning : 2019:46  
(oikeusministeriö, 05.11.2019)
Sambou, Saija; Karjalehto, Laura
Toimintamalli rikoksilla oireileville nuorille : Lausuntoyhteenveto
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:44  
(Oikeusministeriö, 01.11.2019)
Malja, Marjo; Puustinen-Korhonen, Aila; Petrelius, Päivi; Eriksson, Pia
Lastensuojelun laatusuositus
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2019:8  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 31.10.2019)
Taavitsainen, Pauliina
Riskienhallinnan järjestämisen nykytila valtion virastoissa, rahastoissa ja liikelaitoksissa : Yhteenveto riskienhallintakyselyn tuloksista
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:64  
(valtiovarainministeriö, 31.10.2019)
Majamaa, Karoliina; Nieminen, Kati; Lepola, Outi; Rantala, Kati; Jauhola, Laura; Karinen, Risto; Luukkonen, Tuomas; Kortelainen, Jeremias
Kohti laadukkaita oikeusapupalveluita
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:60  
(valtioneuvoston kanslia, 28.10.2019)
Ekholm, Elina; Tuokkola, Kati; Huttunen, Hannu-Pekka; Pulkkinen, Viola
Kannustimet tuottavat tulosta : Sylvia-hankekokonaisuuden vaikuttavuuden arviointi
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:56  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 25.10.2019)
Mot hållbar finländsk matkultur. Anvisningar för att införa principer i praktiken
Statsrådets kanslis publikationer : 21  
(valtioneuvoston kanslia, 24.10.2019)
Sustainable Finnish Food Culture. Tips for making it happen
Publications of the Prime Minister’s Office : 22  
(valtioneuvoston kanslia, 24.10.2019)
Huttu, Henna; Vauhkonen, Katja
Guide for planning the regional and local implementation of the Finnish Roma integration strategy (MAARO-plan)
Publications of the Ministry of Social Affairs and Health : 2019:26  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 23.10.2019)
Wahlström, Johanna; Kaskela, Jarno; Riikonen, Juhani; Hankalin, Ville
Energiaverotuet ja kustannustehokas huoltovarmuus
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:56  
(Valtioneuvoston kanslia, 23.10.2019)
Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin
(puolustusministeriö, 18.10.2019)
Salmela, Anniina; Tähtinen, Katja; Hartikainen, Tarja; Pekkanen, Juha; Lampi, Jussi; Jalkanen, Kaisa; Niemi, Jussi; Lappalainen, Sanna; Lahtinen, Marjaana; Sainio, Markku; Manninen, Titta; Wallenius, Kaisa; Salmi, Kari; Reijula, Kari; Lindqvist, Hanne
Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:59  
(, 17.10.2019)
Regeringens handlingsplan. Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
Statsrådets publikationer : 2019:28  
(valtioneuvosto, 17.10.2019)
Government Action Plan. Inclusive and competent Finland – a socially, economically and ecologically sustainable society
Publications of the Finnish Government : 2019:29  
(valtioneuvosto, 17.10.2019)
Hossa, Johanna
Kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistaminen : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:41  
(oikeusministeriö, 17.10.2019)
Rakentaminen 2019–2020, syksy 2019
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:63  
(valtiovarainministeriö, 14.10.2019)
Kauppi, Sari; Bachér, John; Laitinen, Sirpa; Kiviranta, Hannu; Suomalainen, Kati; Turunen, Topi; Kautto, Petrus; Mannio, Jaakko; Räisänen, Milja; Lautala, Katri; Porras, Simo; Rantio, Tiina; Salminen, Jani; Santonen, Tiina; Seppälä, Timo; Teittinen, Tuuli; Wahlström, Margareta
Kestävä ja turvallinen kiertotalous - Selvitys POP-yhdisteiden ja SVHC-aineiden hallinnasta kiertotaloudessa
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:58  
(Valtioneuvoston kanslia, 14.10.2019)
Mäkinen, Eija
Asemakaavoitus ja asianosaisperusteinen valitusoikeus
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:27  
(ympäristöministeriö, 14.10.2019)
Yritystukien vähentämistyöryhmän raportti
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:55  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 11.10.2019)
Snellman, Oliver
Evaluation of DSGE model KOOMA with a sign restricted Structural VAR model
Publications of the Ministry of Finance : 2019:62  
(valtiovarainministeriö, 11.10.2019)
Åström, Christell; Lukkari, Tarja
Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän loppuraportti
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 2019:22  
(maa- ja metsätalousministeriö, 11.10.2019)
Kotilainen, Annaliina
Potentiaalinen tuotanto ja tuotantokuilu. Selvitys eri arviointimenetelmistä Suomen näkökulmasta
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:44  
(Valtiovarainministeriö, 11.10.2019)
Heimberg, Unna
Kommunernas statsandelssystem i de nordiska länderna
Finansministeriets publikationer : 2019:57  
(valtiovarainministeriö, 10.10.2019)
Kohvakka, Anne
Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin yhteistyö – lausuntoyhteenveto työryhmän mietinnöstä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:42  
(oikeusministeriö, 09.10.2019)
Heliölä, Janne; Aaltonen, Marja; Heinonen, Maarit; Hyvönen, Terho; Kuussaari, Mikko; Ovaska, Ulla
Arviointi Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle ja maisemalle
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 2019:21  
(Maa- ja metsätalousministeriö, 09.10.2019)
Vaihtoehtoja lukiokoulutuksen rahoitukselle
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2019:33  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 08.10.2019)
Nieminen, Jouko
Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2019
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:52  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 08.10.2019)
Taloudellinen katsaus, syksy 2019
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:48  
(valtiovarainministeriö, 07.10.2019)
Budjettikatsaus 2020. Katsaus valtion talousarvioesitykseen, lokakuu 2019
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:58  
(valtiovarainministeriö, 07.10.2019)
Ekonomisk översikt, hösten 2019
Finansministeriets publikationer : 2019:49  
(valtiovarainministeriö, 07.10.2019)
Hallituksen toimintasuunnitelma. Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
Valtioneuvoston julkaisuja : 2019:27  
(Valtioneuvosto, 07.10.2019)
Economic Survey, Autumn 2019
Publications of the Ministry of Finance : 2019:50  
(valtiovarainministeriö, 07.10.2019)
Government communications strategy - Government of Prime Minister Antti Rinne
Publications of the Finnish Government
(Prime Minister’s Office, 07.10.2019)
Knuutila, Aleksi; Kosonen, Heidi; Saresma, Tuija; Haara, Paula; Pöyhtäri, Reeta
Viha vallassa: Vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:57  
(Valtioneuvoston kanslia, 04.10.2019)
Ekroos, Ari; Haaksi, Hanna; Lilja, Raimo; Seppälä, Janne; Warsta, Matias
Kertakäyttömuovituotteita koskevan direktiivin toimeenpanon vaihtoehtojen tarkastelu
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:26  
(ympäristöministeriö, 01.10.2019)
Enhetliga grunder för icke-brådskande vård 2019
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer : 2019:22  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 01.10.2019)
Selvitys innovaatioympäristöjen ja -ekosysteemien menestystekijöistä sekä julkisen sektorin rooleista kehityksessä
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2019:32  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 01.10.2019)
Selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien liiallista velkaantumista. Työryhmän mietintö
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:56  
(Valtiovarainministeriö, 01.10.2019)
Weijo, Inari; Lahdensivu, Jukka; Turunen, Timo; Ahola, Susanna; Sistonen, Esko; Vornanen-Winqvist, Camilla; Annila, Petri
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JULKAISUJA : 2019:18  
(ympäristöministeriö, 01.10.2019)
VAT inc. 10 %