You can order from the Government's online bookstore for ministriesserials. We present the latest products on this page.

All publications in the series are searchable andreadable as an electronic publication Institutional Repository for the Government.

Go to cart »

Delivery terms | Contact

Recent releases


Ruuskanen, Olli-Pekka; Godenhielm, Mats; Vaahtoniemi, Saara; Kalmi, Panu
Positiivisen luottotietorekisterin vaikutukset luotonantoon ja ylivelkaantumiseen
Valtioneuvoston selvityksiä
(Valtioneuvoston kanslia, 16.04.2021)

Varanka, Jouni; Määttä, Seppo; Gullichsen, Ines; Tapanainen-Thiess, Jaana; Pohjola, Pasi; Voipio-Pulkki, Liisa-Maria; Lehtimäki, Vuokko; Volk, Raija; Rissanen, Pekka; Salminen, Mika; Railavo, Jukka; Sovala, Markus; Spolander, Mikko; Tikka, Tiina; Nederström, Heli; Pirhonen, Eeva-Riitta; Auranen, Kari; Leino, Tuija; Vänskä, Simopekka
COVID-19-epidemia ja sen vaikutukset Suomessa : Keskipitkän aikavälin skenaarioita
Valtioneuvoston julkaisuja
(Valtioneuvosto, 16.04.2021)

Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän raportti
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 15.04.2021)

Nori, Hanna; Lyytinen, Anu; Juusola, Henna; Kohtamäki, Vuokko; Kivistö, Jussi
Marginaaliryhmät korkeakoulutuksessa : opiskelemaan hakeutuminen, opiskelukokemukset ja tulevaisuuden suunnitelmat
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 15.04.2021)

Lahtinen, Jenni; Lauronen, Tina; Murto, Virve
Sukupuolirajoja ylittäviä koulutusvalintoja ja eriytyviä urapolkuja : Tutkimus korkeakoulutuksen sukupuolittuneisuudesta Eurostudent VII aineistossa
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 15.04.2021)

Saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet : Selvitys saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmälle
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 15.04.2021)

Juusola, Henna; Nori, Hanna; Lyytinen, Anu; Kohtamäki, Vuokko; Kivistö, Jussi
Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat suomalaisissa korkeakouluissa : Miksi Suomeen on päädytty ja kiinnostaako työskentely Suomessa opintojen jälkeen?
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 15.04.2021)

Saari, Juhani; Inkinen, Alina; Jokila, Suvi
Opiskelijoiden hakumotiivit ja valmennuskurssin käyminen : Eurostudent VII -tutkimuksen artikkelisarja
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 15.04.2021)

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointi : Ympäristöselostus
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja
(liikenne- ja viestintäministeriö, 15.04.2021)

Kansainvälinen vertailu kestävän kehityksen tavoitteista innovaatio- ja yrityspolitiikassa
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
(työ- ja elinkeinoministeriö, 15.04.2021)

Prime Minister's Office | Government Administration Unit ·Julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · The service is provided by PunaMusta Oy