You can order from the Government's online bookstore for ministriesserials. We present the latest products on this page.

All publications in the series are searchable andreadable as an electronic publication Institutional Repository for the Government.

Go to cart »

Delivery terms | Contact

Recent releases


Rekommendation om produktion av tjänster inom palliativ vård och förbättring av kvaliteten på palliativ vård i Finland : Slutrapport från expertgruppen för palliativ vård
Rapporter och promemorior
(sosiaali- ja terveysministeriö, 20.01.2022)

Kohti kestävää arkkitehtuuria : Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2022–2035
Valtioneuvoston julkaisuja
(Valtioneuvosto, 20.01.2022)

Kaspianranta, Mirja
Saatavien perinnästä annetun lain muuttaminen : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja
(Oikeusministeriö, 20.01.2022)

Britschgi, Ritva; Piirainen, Sirpa; Joensuu, Samuli; Juvonen, Janne; Ala-aho, Pertti; Karvonen, Tuomo; Kauppila, Maija; Keränen, Jussi; Marttila, Hannu; Nieminen, Mika; Nieminen, Tiina M.; Rintala, Jari; Ronkainen, Tiina; Ronkanen, Anna-Kaisa; Rossi, Pekka; Räsänen, Timo; Tuominen, Sirkku
Metsätalouden pohjavesivaikutukset : MEPO-hankkeen loppuraportti 2021
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
(Valtioneuvoston kanslia, 18.01.2022)

Demirbas, Sami; Lahdenperä, Sini; Peltonen, Lasse; Saarikoski, Heli; Jauhiainen, Jyrki; Heiskanen, Heta; Vaara, Elina; Airaksinen, Jussi
Enemmän irti kuulemisprosessista: kohti yhteistoiminnallisia menettelyjä lainvalmistelussa
Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita
(oikeusministeriö, 18.01.2022)

Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen : Sosiaaliturvakomitean ongelmaraportti
Sosiaaliturvakomitean julkaisuja
(Sosiaali- ja terveysministeriö, 17.01.2022)

Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen : Sosiaaliturvakomitean ongelmaraportti
Sosiaaliturvakomitean julkaisuja
(Sosiaali- ja terveysministeriö, 17.01.2022)

Viimesijainen turva, perusturva ja asuminen : Sosiaaliturvakomitean ongelmaraportti
Sosiaaliturvakomitean julkaisuja
(Sosiaali- ja terveysministeriö, 17.01.2022)

Sosiaaliturvan valinnat ja perusperiaatteet : Sosiaaliturvakomitean raportti
Sosiaaliturvakomitean julkaisuja
(Sosiaali- ja terveysministeriö, 17.01.2022)

Sosiaaliturvan monimutkaisuus : Sosiaaliturvakomitean ongelmaraportti
Sosiaaliturvakomitean julkaisuja
(Sosiaali- ja terveysministeriö, 17.01.2022)

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy