The Online Bookstore of the Finnish Government

 

You can order from the Government's online bookstore ministries serial releases. We present the latest products on this page. All publications in series are searchable and readable in electronic format publishing archive in Valto
Mäklin, Suvi; Laukkonen, Marja-Lisa; Aaltonen, Katri; Heino, Pekka; Koskinen, Hanna; Saastamoinen, Leena; Hyvärinen, Antti; Reinikainen, Leena
Lääkehoidon kokonaiskustannukset ja apteekkitalous : Esiselvitys
Raportteja ja muistioita : 2020:1  
(Sosiaali- ja terveysministeriö, 27.01.2020)
Pohjalainen, Anna; Ylikoski, Laura
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiskokemuksia Suomessa : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:7  
(oikeusministeriö, 24.01.2020)
Kostiainen, Juho; Lehtiö, Sakari; Napari, Sami; Puumalainen, Markku
Overview of Central Government Risks and Liabilities, Autumn 2019
Publications of the Ministry of Finance : 2020:6  
(valtiovarainministeriö, 24.01.2020)
Framtidens social- och hälsocentral 2020–2022 : Program och projekthandbok
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer : 2020:4  
(Social- och hälsovårdsministeriet, 23.01.2020)
Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021 : Toimeenpanosuunnitelma
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2020:1  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 23.01.2020)
Statsunderstöd för den regionala beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården: Projekthandbok
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer : 2020:5  
(Social- och hälsovårdsministeriet, 23.01.2020)
Jääskeläinen, Arto
Valsystemet i Finland : Översikt
Justitieministeriets publikationer, Verksamhet och förvaltning : 2020:2  
(oikeusministeriö, 22.01.2020)
Lahdensivu, Jukka; Weijo, Inari; Turunen, Timo; Ahola, Susanna; Sistonen, Esko; Vornanen-Winqvist, Camilla; Annila, Petri
Reparation av fukt- och mikrobskadade byggnader
MILJÖMINISTERIETS PUBLIKATIONER : 2019:21  
(ympäristöministeriö, 21.01.2020)
Nipuli, Suvi
Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen ja ehkäisyn prosessit : Lähisuhdeväkivaltatyön hyvät käytännöt rakenteisiin
Raportteja ja muistioita : 2019:55  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 21.01.2020)
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 - Indikaattoritietoa kotoutumisesta
TEM oppaat ja muut julkaisut : 2019:11  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 21.01.2020)
Mattila, Pyry; Parmanne, Piitu; Aine, Tiina; Halila, Hannu; Heikkilä, Teppo; Heistaro, Sami; Hyppölä, Harri; Kaila, Minna; Kortekangas-Savolainen, Outi; Kosunen, Elise; Kujala, Santero; Kulmala, Petri; Mattila, Kari; Mäntyselkä, Pekka; Rellman, Johanna; Sumanen, Markku
Lääkäri 2018 : Kyselytutkimus vuosina 2007–2016 valmistuneille lääkäreille
Raportteja ja muistioita : 2019:69  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 21.01.2020)
Valtion eläkerahastoa koskevan lainsäädännön tarkistamista arvioivan työryhmän muistio
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:68  
(valtiovarainministeriö, 21.01.2020)
Jääskeläinen, Arto
The Finnish Election System : Overwiew
Publications of the Ministry of Justice, Operations and administration : 2020:3  
(oikeusministeriö, 21.01.2020)
Pitkänen, Laura; Torkki, Paulus; Tolkki, Helena; Valtakari, Mikko; Leskelä, Riikka-Leena
Reittiopas vaikuttavuuteen : Vaikuttavuusperustainen ohjaus sote- ja työllisyyspalveluissa
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:1  
(valtioneuvoston kanslia, 21.01.2020)
Rannanpää, Sari; Pyykkönen, Sinikukka; Heikkinen, Benjamin; Koivisto, Aleksi; Ranta, Tommi; Pylkkänen, Päivi; Hyyryläinen, Torsti
Leader-toimintatavan arviointi : Maaseutuohjelma 2014–2020
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 2020:1  
(maa- ja metsätalousministeriö, 20.01.2020)
Liikuntatoimi tilastojen valossa : Perustilastot vuodelta 2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:5  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 20.01.2020)
Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2020–2023 : Tavoitteena nuoren merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:2  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 20.01.2020)
Riksomfattande program för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2020–2023 : Målet är att alla unga ska ha ett meningsfullt liv och vara delaktiga i samhället
Undervisnings- och kulturministeriets publikationer : 2020:3  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 20.01.2020)
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2022 : Ohjelma ja hankeopas
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2020:3  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 20.01.2020)
Valtionavustus sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun : Hankeopas
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2020:2  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 20.01.2020)
Vatilo, Matti
MAL-sopimusmenettelyn laajentaminen uusille kaupunkiseuduille
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:1  
(ympäristöministeriö, 17.01.2020)
Roschier, Solveig; Mikkola, Jenni; Värre, Ulla; Saario, Mari
Muovijätteen kemialliset hyödyntämisratkaisut ja -markkinat kiertotaloudessa
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:64  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 16.01.2020)
Partanen, Saija
Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla: Yhdistyslain ja muun yhteisölainsäädännön kehittämistarpeet : Yhteenveto verkkokyselystä ja -keskustelusta
Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita : 2020:4  
(oikeusministeriö, 16.01.2020)
Opetus- ja kulttuuriministeriön tulossuunnitelma 2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:6  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 16.01.2020)
Jääskeläinen, Arto
Suomen vaalijärjestelmä : Yleisesitys
Oikeusministeriön julkaisuja, Toiminta ja hallinto : 2020:1  
(oikeusministeriö, 16.01.2020)
Pk-toimialabarometri : Liikunta ja terveysala, syksy 2019
(työ- ja elinkeinoministeriö, 15.01.2020)
Pk-toimialabarometri : Sosiaali- ja terveyspalvelut, syksy 2019
(työ- ja elinkeinoministeriö, 15.01.2020)
Tupala, Teemu; Halminen, Olli; Leskelä, Riikka-Leena; Niemelä, Pyry; Peltonen, Emmi; Hiltunen, Anna-Maria; Kaarnasaari, Anne; Linna, Miika
IKÄPIHA – ikäihmisten pitkäaikaispalvelujen harmonisointi maakunnissa
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:2  
(valtioneuvoston kanslia, 13.01.2020)
Toom, Auli; Pyhältö, Kirsi
Kestävää korkeakoulutusta ja opiskelijoiden oppimista rakentamassa : Tutkimukseen perustuva selvitys ajankohtaisesta korkeakoulupedagogiikan ja ohjauksen osaamisesta
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:1  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 13.01.2020)
Friman, Sarita; Voipio-Pulkki, Liisa-Maria; Salo, Päivi; Valli-Lintu, Auli; Ihatsu, Jan
Utredning om en särlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsinfors – slutrapport : Styrgruppen för särutredningen om social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen och Helsingfors 2019
Rapporter och promemorior : 2019:72  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 13.01.2020)
Forsström, Pirjo-Leena; Lilja, Erika; Ala-Mantila, Minna
Atlas of open science and research in Finland 2019 : Evaluation of openness in the activities of higher education institutions, research institutes, research-funding organisations, Finnish academic and cultural institutes abroad and learned societies and academies. Final report
Publications of the Ministry of Education and Culture, Finland : 2019:45  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 10.01.2020)
Maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentäminen: viljelijäopas
(maa- ja metsätalousministeriö, 09.01.2020)
Kirkko-Jaakkola, Martti; Leppälä, Laura; Ferrara, Giorgia; Honkala, Salomon; Mäkelä, Maija; Kuusniemi, Heidi; Miettinen-Bellevergue, Seija
Challenges in Arctic Navigation and Geospatial Data : User Perspective and Solutions Roadmap
Publications of the Ministry of Transport and Communications : 2020:1  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 09.01.2020)
Valtion matkustussääntö 2020
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:1  
(valtiovarainministeriö, 01.01.2020)
Statens resereglemente 2020
Finansministeriets publikationer : 2020:2  
(valtiovarainministeriö, 01.01.2020)
Airaksinen, Jussi; Bröckl, Marika; Rautiainen, Tuukka; Saario, Mari; Vanhanen, Juha; Värre, Ulla; Honkapuro, Samuli; Annala, Salla; Manninen, Jaakko; Lassila, Jukka; Partanen, Jarmo
Selvitys sähkön omatuotantoon, energiayhteisöihin ja energiahankkeiden lupamenettelyihin liittyvistä kysymyksistä
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:73  
(valtioneuvoston kanslia, 30.12.2019)
Alkuperätakuujärjestelmän laajennus biokaasulle
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:72  
(valtioneuvoston kanslia, 30.12.2019)
Thomson, Katariina; Aaltonen, Hanna
Veterinary hygiene : A guideline for veterinary practices
Publications of the Ministry of Agriculture and Forestry : 2019:29  
(maa- ja metsätalousministeriö, 27.12.2019)
Heikkilä, Aleksi
Henkilötodistelun vastaanottaminen kuva- ja äänitallenteelta hovioikeudessa : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:50  
(oikeusministeriö, 23.12.2019)
Finland’s Integrated Energy and Climate Plan
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:66  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 20.12.2019)
Asiakasryhmäkohtainen tieto laadusta ja vaikuttavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon tiedolla johtamisessa ja ohjauksessa - Laaturekisterien asema palvelujärjestelmässä
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita : 2019:70  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 20.12.2019)
Valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohje : Viestintä normaalioloissa ja häiriötilanteissa
Valtioneuvoston kanslian julkaisuja : 2019:23  
(valtioneuvoston kanslia, 20.12.2019)
Anvisning om intensifierad kommunikation inom statsförvaltningen : Kommunikationen under normala förhållanden och i störningssituationer
Valtioneuvoston kanslian julkaisuja : 2019:24  
(valtioneuvoston kanslia, 20.12.2019)
Friman, Sarita; Voipio-Pulkki, Liisa-Maria; Salo, Päivi; Valli-Lintu, Auli; Ihatsu, Jan
Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti : Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen ohjausryhmä 2019
Raportteja ja muistioita : 2019:71  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 19.12.2019)
Tilannekuvaa korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2019:34  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 19.12.2019)
Kleemola, Jussi; Honkavaara, Jukka; Kallio, Jukka; Sonkamo, Janne
Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) toiminnan tehokkuuden ja organisaation arviointi
Oikeusministeriön julkaisuja, Toiminta ja hallinto : 2019:49  
(oikeusministeriö, 18.12.2019)
Makkonen, Samuel; Närhi, Jussi; Patronen, Jenni; Känkänen, Juha; Suksi, Tapani
Regional carbon price floor in EU ETS – Case studies in the Nordic and Baltic energy markets
Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities : 2019:71  
(valtioneuvoston kanslia, 18.12.2019)
Economic Survey, Winter 2019
Publications of the Ministry of Finance : 2019:70  
(valtiovarainministeriö, 18.12.2019)
Taloudellinen katsaus, Talvi 2019
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:69  
(valtiovarainministeriö, 18.12.2019)
Saarto, Tiina; Finne-Soveri, Harriet
Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa : Palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmän loppuraportti
Raportteja ja muistioita : 2019:68  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 17.12.2019)
VAT inc. 10 %