You can order from the Government's online bookstore for ministriesserials. We present the latest products on this page.

All publications in the series are searchable andreadable as an electronic publication Institutional Repository for the Government.

Go to cart »

Delivery terms | Contact

Recent releases


Rinne, Tomi; Simonen, Ari
Kaivoslain mukaisten vakuuksien kattamat lopetus- ja jälkitoimet
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:41  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 23.09.2020)

Rinne, Tomi; Simonen, Ari
Termination and after-care measures covered by collateral under the Mining Act
Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment : 2020:46  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 23.09.2020)

Kansallinen kaupunkistrategia 2020-2030
(valtiovarainministeriö, 23.09.2020)

Den nationella stadsstrategin 2020-2030
(valtiovarainministeriö, 23.09.2020)

The National Urban Strategy 2020-2030
(valtiovarainministeriö, 23.09.2020)

Intressebevakningshandbok : Rekommendationer av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen
Justitieministeriets publikationer, Utredningar och anvisningar : 2020:18  
(oikeusministeriö, 23.09.2020)

Hannonen, Jani
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:12  
(oikeusministeriö, 22.09.2020)

Tammisalo, Kristiina; Rotkirch, Anna; Alanko, Leena; Danielsbacka, Mirkka; Honkanen, Jenni; Hämäläinen, Mirja; Prusskij, Christa
Digitaalinen hyvinvointi perheissä : Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta : 2020:43  
(valtioneuvoston kanslia, 22.09.2020)

Karinen, Risto; Luukkonen, Tuomas; Jauhola, Laura; Määttä, Simo
Selvitys asioimistulkkauksen nykytilasta
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:45  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 22.09.2020)

Suosituskokoelma tiettyjen tietoturvallisuussäännösten soveltamisesta
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:61  
(valtiovarainministeriö, 21.09.2020)

Prime Minister's Office | Government Administration Unit ·Julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · The service is provided by PunaMusta Oy