You can order from the Government's online bookstore for ministriesserials. We present the latest products on this page.

All publications in the series are searchable andreadable as an electronic publication Institutional Repository for the Government.

Go to cart »

Delivery terms | Contact

Recent releases


Ihatsu, Mari
Digisopimusdirektiivin ja tavarankauppadirektiivin täytäntöönpanotyöryhmän mietintö : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja
(Oikeusministeriö, 19.10.2021)

Savikko, Heikki; Hokkanen, Joonas; Metsäranta, Heikki; Sirkiä, Ari; Ilomäki, Riku
Polttoaineen hinnannousun yritysvaikutukset
Valtioneuvoston selvityksiä
(Valtioneuvoston kanslia, 18.10.2021)

Ruokolainen, Olli; Luonila, Mervi; Renko, Vappu; Ruusuvirta, Minna; Toivanen, Mia; Haila, Katri; Korhonen, Satu; Ahvonen, Kati
Suomi 100 -juhlavuoden vaikutukset: osa 3 : Teema: Identiteetit ja imago
Valtioneuvoston kanslian julkaisuja
(Valtioneuvoston kanslia, 15.10.2021)

Ruokolainen, Olli; Luonila, Mervi; Renko, Vappu; Ruusuvirta, Minna; Toivanen, Mia; Haila, Katri; Ahvonen, Kati; Korhonen, Satu
Suomi 100 -juhlavuoden vaikutukset: osa 4 : Johtopäätökset: juhlavuoden perintö
Valtioneuvoston kanslian julkaisuja
(Valtioneuvoston kanslia, 15.10.2021)

Ruokolainen, Olli; Luonila, Mervi; Renko, Vappu; Ruusuvirta, Minna; Toivanen, Mia; Haila, Katri; Ahvonen, Kati; Korhonen, Satu
Effekterna av Finlands 100-årsjubileum, del 4 : Slutsatser: Arvet efter jubileumsåret
Statsrådets kanslis publikationer
(Valtioneuvoston kanslia, 15.10.2021)

Ruokolainen, Olli; Luonila, Mervi; Renko, Vappu; Ruusuvirta, Minna; Toivanen, Mia; Haila, Katri; Ahvonen, Kati; Korhonen, Satu
Impacts of the Finland 100 anniversary year: Part 4 : Conclusions: legacy of the centenary
Publications of the Prime Minister’s Office
(Valtioneuvoston kanslia, 15.10.2021)

Jyrhämä, Riitta
Opettajan pedagogiset opinnot 60 op : Laaja-alainen opettajakelpoisuus – tilannekuvaus 2021
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 15.10.2021)

Kolbe, Laura
Asiakirjallinen kulttuuriperintö tulevaisuudessa ja arkistolainsäädännön uudistaminen : Skenaariotyö
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 15.10.2021)

Suomen ilveskannan hoitosuunnitelma
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja
(maa- ja metsätalousministeriö, 15.10.2021)

Grandell, Joanna
Pakottamalla solmitun avioliiton kumoaminen ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustaminen : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja
(Oikeusministeriö, 14.10.2021)

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy