You can order from the Government's online bookstore for ministriesserials. We present the latest products on this page.

All publications in the series are searchable andreadable as an electronic publication Institutional Repository for the Government.

Go to cart »

Delivery terms | Contact

Recent releases


Kohti laadukasta ja tasa-arvoista lähipalvelua ja lähikoulua : Oikeus oppia -ohjelman Koulutuksellisen tasa-arvon ja positiivisen erityiskohtelun edistämistoimia varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa valmistelevan työryhmän loppuraportti 2022
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 28.09.2022)

Hokkanen, Joonas; Savikko, Heikki; Metsäranta, Heikki; Moilanen, Paavo; Honkatukia, Juha
EU:n 55-valmiuspaketin tieliikenteen ehdotusten kustannusvaikutukset
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja
(Liikenne- ja viestintäministeriö, 28.09.2022)

Kivistö, Jussi; Kohtamäki, Vuokko; Lilja, Erika; Lyytinen, Anu; Tirronen Jarkko; Holmberg, Kim; Teräsahde, Sini
Strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentin arviointi
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
(fi=Valtioneuvoston kanslia|sv=Statsrådets kansli|en=Prime Minister's Office|, 27.09.2022)

Handbok för miljövårdsmyndigheten om tillsynen av omständigheter rörande biocidprodukter
Miljöministeriets publikationer
(Miljöministeriet, 27.09.2022)

Laadukas toisen asteen koulutus kaikille : Toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja järjestäjärakenteen kehittämishankkeen loppuraportti
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
(fi=Opetus- ja kulttuuriministeriö|sv=Undervisnings- och kulturministeriet|en=Ministry of Education and Culture|, 26.09.2022)

Kuivalainen, Matti; Hauhtonen, Riikka; Alanko, Ira; Sanz, Aune; Pussinen, Pauliina
Julkisen sektorin innovaatiobarometri 2022 : Valtion tulokset
Valtiovarainministeriön julkaisuja
(Valtiovarainministeriö, 23.09.2022)

Aaltonen, Milla
Kartoitus restoratiivisen oikeuden käytännöistä viharikoksissa
Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita
(Oikeusministeriö, 21.09.2022)

Heinonen, Hilkka; Tissari, Jarkko; Väätäinen, Sampsa; Louhisalmi, Juho; Ohtonen, Katja
Puun pienpolton savuhaittatapausten käsittely : Ohje viranomaisille
Ympäristöministeriön julkaisuja
(Ympäristöministeriö, 20.09.2022)

Heinonen, Hilkka; Tissari, Jarkko; Väätäinen, Sampsa; Louhisalmi, Juho; Ohtonen, Katja
Behandling av rökolägenheter vid småskalig vedeldning : Anvisning till myndigheter
Miljömisteriets publikationer
(Miljöministeriet, 20.09.2022)

Siltanen, Kirsi; Koramo, Marika; Majalahti, Eeva; Sillanpää, Keimo; Ålander, Tommi; Nyman, Juho; Varmola, Tapio; Erkkilä, Kristiina; Ranta, Tommi
Jatkuvan oppimisen koulutusmarkkinat Suomessa : Markkinan kokonaiskuvan hahmottelua
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
(Valtioneuvoston kanslia, 19.09.2022)

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy