You can order from the Government's online bookstore for ministriesserials. We present the latest products on this page.

All publications in the series are searchable andreadable as an electronic publication Institutional Repository for the Government.

Go to cart »

Delivery terms | Contact

Recent releases


Likalönsprogrammet 2020–2023 : Regeringens och arbetsmarknadens centralorganisationers programenliga åtgärder
Rapporter och promemorior
(sosiaali- ja terveysministeriö, 05.01.2021)

Voipio-Pulkki, Liisa-Maria; Pohjola, Pasi
Toimintasuunnitelma covid-19-epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi–toukokuussa 2021
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
(sosiaali- ja terveysministeriö, 05.01.2021)

Statens resereglemente 2021
Finansministeriets publikationer
(valtiovarainministeriö, 31.12.2020)

Valtion matkustussääntö 2021
Valtiovarainministeriön julkaisuja
(valtiovarainministeriö, 31.12.2020)

Puolustusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 250) taloussääntö : 2021
Puolustusministeriön julkaisuja
(puolustusministeriö, 29.12.2020)

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset 2020
(oikeusministeriö, 22.12.2020)

Liikuntatoimi tilastojen valossa : Perustilastot vuodelta 2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 21.12.2020)

Räsänen, Henrika
Selvitys oikeusministeriön hallinnonalalla toimivien erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä
Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita
(oikeusministeriö, 21.12.2020)

Sotilaskurinpitoa ja rikostorjuntaa Puolustusvoimissa koskevan sääntelyn uudistaminen : Välimietintö
Puolustusministeriön julkaisuja
(puolustusministeriö, 18.12.2020)

Samapalkkaisuusohjelma 2020-2023
Raportteja ja muistioita
(sosiaali- ja terveysministeriö, 18.12.2020)

Prime Minister's Office | Government Administration Unit ·Julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · The service is provided by PunaMusta Oy