Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Vihreä julkinen rakentaminen - Hankintaopas

Julkaistu:11.09.2017
ISBN:ISBN:978-952-11-4744-9
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4744-9
Asiasanat ja teemat:julkiset hankinnat, kestävä kehitys, elinkaarianalyysi, rakentaminen, rakennussuunnittelu, rakennustuote, ympäristömerkit, ympäristöjärjestelmät
Sivumäärä:55
Info:Julkisilla hankinnoilla voidaan tehokkaasti ohjata varoja ympäristöä säästäviin rakennushankkeisiin. Hankintalain muutoksen myötä tuli aiempaa suoremmin mahdolliseksi käyttää ympäristöystävällisyyttä osoittavia kriteerejä hankinnan kohteen kuvauksessa tai valintakriteereissä. Tässä oppaassa esitetään suositukset vihreän julkisen rakennushankinnan toteuttamiseksi. Hankintojen valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa ja osaajia. Hankintayksiköiden tueksi tarvitaan strateginen mandaatti, jotta ympäristönäkökulmien huomioimiselle ja sen edellyttämälle resursoinnille on koko organisaation hyväksyntä. Elinkaariajattelu on oleellinen edellytys vihreässä julkisessa rakentamisessa. Erityisesti hankinnan valmistelulla sekä suunnittelupalveluiden hankinnan kohteen kuvauksella on keskeinen vaikutus toteutettavan rakennushankkeen ympäristövaikutuksiin. Vihreän julkisen rakentamisen tueksi löytyy monia apukeinoja. Olemassa olevat ekologisen rakentamisen standardit luovat läpinäkyvän pohjan ympäristöarvioinnille. Erilaiset vapaaehtoiset ympäristöjärjestelmät ja ympäristömerkit mahdollistavat eri hankkeille sopivia reittejä kohti pienempiä ympäristövaikutuksia. Vihreä julkinen rakentaminen ei välttämättä ole tavanomaista rakentamista kalliimpaa. Se on vahva signaali sitoutumisesta lain minimivaatimuksia pidemmälle menevään vastuullisuuteen
Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto