Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Haja-asutuksen jätevedet – Lainsäädäntö ja käytännöt

Julkaistu:20.06.2017
ISBN:ISBN:978-952-11-4740-1
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4740-1
Asiasanat ja teemat:haja-asutus, jäteveden käsittely, viemäröinti, pienpuhdistamot, ympäristönsuojelu, vesiensuojelu, säädökset, määräykset
Sivumäärä:95
Info:

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva ympäristönsuojelulain muutos tuli voimaan 3.4.2017. Samanaikaisesti tuli voimaan uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla eli hajajätevesiasetus Uudet säädökset korvasivat vuodelta 2011 peräisin ollutta sääntelyä, jonka pohjalta julkaistiin ensimmäinen ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesiä koskeva ympäristöopas.

Tässä julkaisussa käsitellään uutta, vuoden 2017 lainsäädäntöä ja muita ajantasaisia haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn vaikuttavia säädöksiä ja määräyksiä sekä niiden soveltamista käytäntöön. Julkaisussa kuvataan haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimuksia ja sitä, miten vaatimukset voidaan täyttää. Tärkeä lähtökohta on jätevesijärjestelmän hyvä ja asiantunteva suunnittelu. Julkaisu antaa vastauksia julkisuudessa esitettyihin kysymyksiin haja-asutuksen jätevesihuollosta. Se tarjoaa ennen kaikkea tukea niille asiantuntijoille, jotka ovat ammattinsa puolesta tekemisissä jätevesien käsittelyn kanssa

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto