Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Työurien jatkaminen vaatii yhteisöllisyyttä ja yhteistoiminnallisuutta

Julkaistu:27.04.2017
ISBN:ISBN:978-952-287-385-9
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-385-9
Asiasanat ja teemat:työura, tutkimus, koulutus, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, nuoret, maahanmuuttajat, tutkimustoiminta, työttömyys, työelämä, kehittäminen
Sivumäärä:249
Info:

Kuntoutussäätiö toteutti yhteistyössä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen ja Eläketurvakeskuksen kanssa työurien pidentämistä koskevan työelämälähtöisen tutkimuksen eri sektoreiden perustoiminnassa käytössä olevista toimenpiteistä ja prosesseista. Tutkimus on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa. Tutkimus kohdistui eri tahoilla käytössä oleviin toimenpiteisiin, joita toteutetaan sosiaalipalvelujärjestelmässä, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutuspalveluissa, nuorisotyössä, työ- ja elinkeinohallinnossa, kuntoutuksessa ja syrjäytymistä ehkäisevissä palveluissa. Hankkeessa kartoitettiin, miten eri työuran kohtiin (alussa, keskellä, lopussa) suunnatut eri hallinnonalojen ja politiikkatoimien toimenpiteet pidentävät työuria. Aineistoina käytettiin tutkimuskirjallisuutta ja muuta kirjallista aineistoa, asiantuntijahaastatteluja, tapaustutkimuksia sekä Tilastokeskuksen FLEED-rekisteriaineistoa vuosilta 2004-2013. Tutkimuksessa tuotettiin uutta tietoa työstä syrjäytymisen dynamiikasta ja ikääntyvien työllisyysasteen nostamisesta. Tutkimuksessa kartoitettiin vaikuttavia keinoja nuorten ja maahanmuuttotaustaisten ihmisten työurien pidentämiseksi. Työurien pidentämistä tarkasteltiin työttömyydestä työhön johtavien keinojen ja työelämän laadun kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin sosiaali- ja terveyspoliittisia keinoja sekä koulutuksen merkitystä työurien pidentämiselle

Hinta:59,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto