Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2022 : Määrät, piirteet ja niiden muutokset 1988–2022
Julkaistu

09.02.2023

ISBN

978-952-00-7158-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-7158-5

Asiasanat ja teemat

väkivalta, kaltoinkohtelu, perheväkivalta, lapsen oikeudet, väkivaltarikos, väkivaltakokemukset, uhrikokemukset, lähsuhdeväkivalta, seksuaaliväkivalta, lapset ja nuoret

Sivumäärä

119

Info

Kansallisessa lapsiuhritutkimuksessa selvitettiin kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten lasten ja nuorten väkivaltakokemuksien yleisyyttä sekä niiden muutoksia viimeisten 34 vuoden aikana. Aineisto kerättiin sähköisenä kyselynä yhden oppitunnin aikana toukokuussa 2022. Kyselyyn vastasi 6 825 oppilasta Manner-Suomesta ja Ahvenanmaalta.

Lasten ja nuorten kokemus kodin ulkopuolisesta turvallisuudesta on pääosin parantunut vuodesta 2013. Kehitys näkyy voimakkaammin vanhemmassa ikäryhmässä. Kuudesluokkalaisilla on tapahtunut lievää kasvua yksittäisissä kokemuksissa. Internetissä koettu kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä ovat yleistyneet merkittävästi vuodesta 2013. Ikätoverien taholta koetaan yleisimmin henkistä väkivaltaa.

Henkinen perheväkivalta on yleistynyt merkittävästi. Kasvu näkyy vahvimmin nuoremmassa ikäryhmässä. Kuritusväkivallan käyttö on edelleen vähentynyt ja erityisen vakavat fyysisen väkivallan teot ovat edelleen harvinaisia, vaikka myönteinen kehitys on pysähtynyt. Kotona tai julkisilla paikoilla todistettu lähisuhdeväkivalta on vähentynyt vuodesta 2013.

Seksuaaliväkivallan kokemukset ovat yleistyneet sekä kuudes- että yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä vuodesta 2013. Yleistyminen näkyy lähinnä lievemmissä tekomuodoissa. Erityisesti tyttöjen kohdalla tuntemattomien rooli seksuaaliväkivallan toisena osapuolena on yleistynyt merkittävästi. Seksuaaliväkivallan yhteydessä raportoidaan nyt useammin pakottamista ja väkivaltaa kuin vuonna 2013. Väkivallasta kerrotaan yleisimmin ystäville tai perheelle. Viranomaisille kokemuksista kerrotaan edelleen harvoin.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy