Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittäminen : Työryhmän loppuraportti
Julkaistu

19.09.2022

ISBN

978-952-327-859-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-859-2

Asiasanat ja teemat

valtiosihteerit, elinvoimaisuus, varautuminen, omavaraisuus, matkailu, logistiikkapalvelut, alueelliset kehitysnäkymät, Itäinen Suomi, logistiikkaketju, vihreä siirtymä

Sivumäärä

36

Info

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi 13.5.2022, että hallitus valmistelee syksyn 2022 budjettiriiheen mennessä ehdotukset itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimenpiteistä.

Ministeriryhmä asetti valtiosihteerityöryhmän valmistelua varten sekä sihteeristön tukemaan valmistelutyötä. Työryhmä muodosti tilannekuvan kriisin suorista ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksista. Työryhmä arvioi myös toimijoiden kytkeytymistä koko Suomen logistiikka- ja arvoketjuihin sekä keskeisiin elinkeinosektoreihin.

Esitykset toimenpiteiksi valikoituivat sidosryhmien esittämien lausuntojen, kuulemisissa esitettyjen näkökantojen ja virkavalmistelun perusteella.

Itäisen Suomen elinvoimaa lisäävien toimien tavoitteena on koko Suomen elinvoimasta ja kilpailukyvystä huolehtiminen. Tukemalla alueen omia vahvuuksia mahdollistetaan myös älykäs erikoistuminen ja korkean jalostusasteen, omavaraisuuteen perustuvien ja vihreää siirtymää tukevien elinkeino-, koulutus- ja tutkimusekosysteemien syntyminen.

Työryhmä esittää toimenpiteitä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä seuraavissa kokonaisuuksissa: aluekehittämisen tukeminen, omavaraisuus ja fossiilienergiasta luopuminen, osaaminen, osaava työvoima ja työvoiman saatavuus, saavutettavuus sekä matkailu. Raportissa tarkastellaan rahoitusinstrumenttien käyttöä kriisin vaikutusten lieventämiseksi ja uusiin kehitysmahdollisuuksiin tarttumiseksi.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy