Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Katsaus urheilun muutosprosessin tavoitteisiin ja nykytilaan johtamisen, hallinnon ja rakenteiden näkökulmasta
Julkaistu

28.06.2022

ISBN

978-952-263-780-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-780-2

Asiasanat ja teemat

huippu-urheilu, liikuntapolitiikka, arviointi, urheilujärjestelmä, muutosprosessi

Sivumäärä

61

Info

Tässä katsauksessa tehdään kokoava analyysi 2010-luvun taitteessa alkaneesta urheilun muutosprosessista erityisesti kilpa- ja huippu-urheilun näkökulmasta. Katsauksessa analysoidaan urheilun muutosprosessin tavoitteita suhteessa urheilujärjestelmän nykytilaan rakenteiden, hallinnon ja johtamisen näkökulmasta. Katsaus on itsenäinen osakokonaisuus opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä huippu-urheilun arviointiprojektissa, joka toteutetaan vuosina 2021–2022.

Urheilujärjestelmän muutosprosessilla tavoiteltiin menestyksellä, urheilujärjestelmän toimivuudella ja urheilun arvostuksella mitattuna parhaan Pohjoismaan titteliä vuonna 2020. Näitä tavoitteita ei ole saavutettu. Rakenteellisesti saavutettiin yhden kattojärjestön malli ja perustettiin huippu-urheiluyksikkö. Rakenteiden muuttaminen ei ole johtanut tavoiteltuun urheilumenestykseen.

Perustoimintalogiikaltaan järjestelmä ei painota laajojen massojen osallistamista ja ajatusta ”alhaalta ylös” toimivasta järjestelmästä, eikä myöskään satsaa merkittävästi menestyksen tavoitteluun (”ylhäältä alas”), jonka uskottaisiin tuottavan liikuntamotivaatiota kansalaisille. Suomalaisesta järjestelmästä ei ole löydettävissä toimintaa ohjaavaa ja kannattelevaa yhteistä eetosta, jonka varassa toiminta, ohjausmekanismit ja rakenne ovat.

Huippu-urheilun johtamisen tavat huippu-urheiluyksikössä perustuvat enemmän hierarkiaan ja muodolliseen valtaan kuin yhteistyötä painottaviin johtamiskäytänteisiin, joita painotetaan yleensä kompleksisten verkostoperustaisten systeemien johtamisessa systeemisen luottamuksen ohella. Koska suomalainen urheilujärjestelmä on jo nyt valtion ja eri yhteiskuntasektoreiden sekamalli, katsauksen suosituksena on, että järjestelmän toimijat tarkastelevat yhdessä voiko valtiojohtoisempi huippu-urheilujärjestelmä olla soveltuvampi ja legitiimimpi suhteessa käytössä oleviin järjestelmän ohjauskeinoihin.

Huippu-urheilun ulkoinen arviointi 2022 -julkaisut:

Suomalainen huippu-urheilu tarvitsee luottamusta : Huippu-urheilun arviointiryhmän loppuraportti

Huippu-urheilu ja menestyksen mittarit suomalaisten lajiliittojen strategioissa

Katsaus urheilun muutosprosessin tavoitteisiin ja nykytilaan johtamisen, hallinnon ja rakenteiden näkökulmasta

Huippu-urheilu osana suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy