Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän tehostaminen kolmansien maiden kansalaisten osalta (ECRIS-TCN) : Lausuntotiivistelmä
Julkaistu

23.06.2022

ISBN

978-952-400-487-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-487-9

Asiasanat ja teemat

rikosprosessi, rikosrekisterit, sormenjäljet, tiedonvaihto, viranomaisyhteistyö

Sivumäärä

20

Info

Oikeusministeriön asettaman työryhmän 12.4.2022 luovuttamassa yksimielisessä mietinnössä (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:20) ehdotettiin muutoksia rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden annettuun lakiin (EU-rikosrekisterilaki), pakkokeinolakiin ja kahteen muuhun lakiin. Mietintö sisältää ehdotuksen ECRIS-TCN-asetuksen ja sitä täydentävän direktiivin edellyttämäksi kansalliseksi lainsäädännöksi.

Oikeusministeriö pyysi mietinnöstä lausuntoa 30 taholta ja vastaanotti lausunnot yhteensä 14 taholta. Lausunnonantajat pitivät muutosehdotuksia yleisesti kannatettavina. Muutamissa lausunnoissa nostettiin esille tarve rikosilmoitusnumeroa koskevan muutosehdotuksen käytännön toteuttamisen suunnitteluun ja lisätyömäärän sekä koulutustarpeiden arviointiin. Lausunnossa esitettiin myös muutamia muita huomioita ja kehitysehdotuksia. Tämä lausuntotiivistelmä sisältää yhteenvedon lausunnonantajien arvioista ehdotusten sisältöön.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy