Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ulkomaalaisten työntekijöiden majoittaminen ja sen valvonta
Julkaistu

16.06.2022

ISBN

978-952-383-748-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-748-5

Asiasanat ja teemat

ihmiskauppa, maahanmuutto, asuminen, työperäinen maahanmuutto, asuntopolitiikka, työsuojelu, viranomaisyhteistyö

Sivumäärä

56

Info

Työryhmän tavoitteena oli etsiä keinoja väärinkäytöksien ehkäisemiseksi ulkomaisten työntekijöiden majoittamisessa. Työryhmä tarkensi tähän ilmiöön liittyvää tilannekuvaa sekä tunnisti keskeisimpiä kehittämis- ja jatkotoimenpidetarpeita.

Ilmiö on laaja-alainen ja se ulottuu monen eri viranomaisen toimialueelle. Majoittamiseen liittyvien väärinkäytösten ehkäisy ja valvonta edellyttävät viranomaisten kesken hyvää yhteistyötä ja tietojen vaihtoa. Työryhmän tunnisti mahdollisuuksia tehostaa toimintaa jo olemassa olevan lainsäädännön perusteella, mutta samalla työryhmä tunnisti tarpeita uusiin avauksiin toiminnassa.

Ulkomaisten työntekijöiden asumiseen ja majoittamiseen liittyvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi työryhmä on esittänyt jatkotoimenpiteitä. Työryhmä pitää tärkeänä, että viranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa lisätään. Työryhmä esittää valtakunnallista koordinointia ja alueellisia moniviranomaisyhteistyöryhmiä viranomaisten välisen yhteistyön parantamiseksi. Työryhmä esittää ihmiskauppaan ja työperäiseen hyväksikäyttöön liittyvää ohjeistusta ja koulutusta työnantajille ja viranomaisille. Myös ulkomaalaiset työntekijät tarvitsevat lisää tietoa ja ohjeistusta. Lisäksi työryhmä nostaa esille asuntopolitiikan kytkemisen nykyistä vahvemmin työperäiseen maahanmuuttoon, jotta kohtuuhintaisten asuntojen määrä ja työvoiman tarve vastaisivat toisiaan.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy