Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Bättre beslut genom bedömning av konsekvenserna för barn – Bedömning av konsekvenserna för barn, barnbudgetering samt barn och unga som informationsproducenter inom välfärdsområdet : Anvisning för beslutsfattare, ungdomsfullmäktige och tjänsteinnehavare inom välfärdsområdena
Julkaistu

06.04.2022

ISBN

978-952-383-076-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-076-9

Asiasanat ja teemat

barn (åldersgrupper), ungdomar, delaktighet, barnets rättigheter, bedömning av konsekvenserna för barn, barnbudgetering, välfärdsområde, barnstrategi, barn (åldersgrupper), unga, barnets rättigheter, delaktighet

Sivumäärä

35

Info

Anvisningen Bättre beslut genom bedömning av konsekvenserna för barn – Bedömning av konsekvenserna för barn, barnbudgetering samt barn och unga som informationsproducenter inom välfärdsområdet är avsedd för välfärdsområdesfullmäktige, ungdomsfullmäktige och övriga förtroendevalda och tjänsteinnehavare. I anvisningen presenteras centrala frågor som gäller bedömning av konsekvenserna för barn, barnbudgetering, barn och unga som informationsproducenter i beslutsfattandet inom välfärdsområdet samt bekämpning av de negativa effekterna av coronakrisen.

Anvisningen har utarbetats som ett led i genomförandet av den nationella barnstrategin. Avsikten är att genom barnstrategin skapa ett barn- och familjevänligt Finland där barnets rättigheter respekteras. Genomförandet av barnstrategin inom välfärdsområdet förutsätter att strategin knyts till välfärdsområdets besluts- och verksamhetsstrukturer, såsom välfärdsområdesstrategin och den servicestrategi som ingår i välfärdsområdesstrategin.

Vid bedömningen av konsekvenserna för barn utreds vilken inverkan ett beslut eller en verksamhet har på barns, ungas och barnfamiljers välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter. Konsekvenser är vilken förändring som helst som skett till följd av ett visst beslut eller en viss verksamhet. Barns och ungas delaktighet och hörandet av dem är en väsentlig del av bedömningen av konsekvenserna för barn. Barnbudgeteringen ska sammanlänkas med och bli en del av bedömningen av konsekvenserna för barn. Barnbudgetering innebär att man granskar budgeten ur ett barnrättsligt perspektiv.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy