Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Intressivertailu kaivoslain lupaprosessin osana
Julkaistu

25.03.2022

ISBN

978-952-383-048-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-048-6

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, huoltovarmuus, yleinen etu, intressit, kaivokset, luvat, toimivallat, soveltamisalat, vertailut

Sivumäärä

298

Info

Tutkimusryhmä selvitti vesilain kaltaisen intressivertailun soveltuvuutta ja sisältöä kaivoslupaprosessin osana. Toimeksiannon mukainen tutkimus koski kaivoslain soveltamisalaa rajapintoineen. Kaivoslain uudistus on toimeksiannon mukaan erillinen hanke, joka ei liity tutkimuskysymyksiin.

Tutkimuskysymyksinä työryhmä selvitti intressivertailun oikeudellisen sisällön, osatekijät, vertailutavat, vesilain kokemuksia, verrokkimaiden ratkaisuja ja muita tutkimuskysymyksiä, tavoitteena välttää päällekkäisyyksiä muun sääntelyn kanssa. Valtion turvallisuus ylittää muut intressit.

Tutkimusryhmä pitää haasteellisena lakien keskinäisten soveltamis- ja hallinnonalarajojen päällekkäisyyksien vuoksi intressivertailun säätämistä kaivoslakiin. Kaivoslain intressivertailussa voisi ottaa huomioon kaivostoiminnan ympäristötekijöitä vain siltä osin kuin niistä ei säädetä muussa laissa. Lainsäätäjän arvioitavaksi jäävät intressivertailun säätämisestä kaivoslaissa seuraavat hyödyt ja haitat suhteessa julkisuudessa esitettyihin odotuksiin.

Työryhmä selvitti lisäksi, millainen kestävän kehityksen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen pilarin, perustuslain ja kaivoslain kestävyyskriteerit täyttävä intressivertailu olisi, jos se nyt tai tulevaisuudessa otettaisiin käyttöön kaivoslain tai useampien lakien soveltamisaloilla.

Julkaisu on läpikäynyt ulkopuolisen tieteellisen arvioinnin.

Hinta

85,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy