Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen merkitys ja vaikutus vastaanottavissa vesistöissä
Julkaistu

14.03.2022

ISBN

978-952-383-464-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-464-4

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, vesihuolto, jätevesi, ympäristö, terveys

Sivumäärä

101

Info

Yhdyskuntien jätevesien satunnaispäästöt ovat viemäriverkostojen ylivuotoja tai jätevedenpuhdistamoilla tapahtuvia puhdistusprosessien ohituksia. Päästöjen suhteellinen määrä yhdyskuntien jäteveden kokonaismäärään verrattuna on pieni. Satunnaispäästö voi kuitenkin olla merkittävä paikallinen ympäristö- tai terveysriski esimerkiksi, jos päästökohdan vesistö on herkkä pilaantumiselle, tai siinä on jokin terveyden kannalta olennainen riskipaikka, kuten vedenottamo tai uimaranta.

Yhteissatu hankkeessa Suomen ympäristökeskus (SYKE), Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (VTT) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkivat satunnaispäästöjen määrää, syitä, niiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä valvonnan, lainsäädännön ja tiedonhallinnan mahdollisuuksia päästöjen hallinnassa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja toteutetaan satunnaispäästöjen seurantaa, ennaltaehkäisyä ja vaikutusten minimointia niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla.

Hankkeessa on käyty läpi valtakunnallisissa tietokannoissa (YLVA ja VEETI) olevia tietoja ja kerätty materiaalia raporteista ja haastatteluin. Satunnaispäästöjen leviämistä ympäristöön tutkittiin mallintamalla joitakin esimerkkikohteita, mm. Pohjois-Päijännettä (Jyväskylän alue) ja Pyhäjärveä (Tampereen alue). Valvontaa, lainsäädäntöä ja tiedonhallintaa on kartoitettu asiantuntijahaastatteluiden avulla.

Raportin eri luvuissa on itsenäisiin osioihin kirjattu suosituksia. Lopuksi suositukset on koottu yhteen viimeisessä luvussa, jolloin niistä saa hyvän kokonaiskäsityksen.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy