Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto Suomessa : Toinen Euroopan unionin neuvoston direktiivin 2011/70/EURATOM 12 artiklan mukainen kansallinen ohjelma
Julkaistu

01.03.2022

ISBN

978-952-327-823-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-823-3

Asiasanat ja teemat

energia, ydinenergia, ydinjätehuolto, ydinjätteet, radioaktiiviset jätteet, käytetty ydinpolttoaine, radioaktiivisuus

Sivumäärä

130

Info

Työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet yhdessä Säteilyturvakeskuksen kanssa Suomessa toteutettavan käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan ohjelman. Ohjelma on Euroopan unionin neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom edellyttämä kansallinen ohjelma. Nyt laadittu kansallinen ohjelma on järjestyksessään toinen. Kansallisen ohjelman laadinnan yhteydessä toteutettiin myös ohjelman ympäristövaikutusten arviointi.

Kansallinen ohjelma sisältää yhteenvedon merkittävimmistä ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista. Suomessa syntyneestä käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä huolehditaan pääosin Suomessa. Vastuu käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta ja sen kustannuksista on toiminnanharjoittajalla, jonka toiminnassa jäte syntyy. Suomen valtiolla on perimmäinen vastuu Suomessa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta, ja valtio myös varautuu erikseen jätehuollon kustannuksiin. Suomessa käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa toteutetaan vastuullisesti. Kansallista ohjelmaa voidaan kuitenkin kehittää tulevina vuosikymmeninä mm. uudistamalla lainsäädäntöä, huomioimalla toiminnanharjoittajien yhteistyötä lupamenettelyissä sekä kehittämällä edelleen jätehuollon teknisiä ratkaisuja, jätekirjanpitoa sekä kansallinen osaamista.

Hinta

42,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy