Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskeva lainsäädäntö : Työryhmämietintö
Julkaistu

21.02.2022

ISBN

978-952-259-944-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-944-5

Asiasanat ja teemat

automaatio, hallintolaki, päätöksenteko, tietosuoja, hallinto-oikeus (oikeudenala), läpinäkyvyys, tekoäly

Sivumäärä

110

Info

Oikeusministeriö asetti ajalle 18.1.–31.12.2021 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi yleislainsäädännöksi.

Mietinnössä ehdotetaan lisättäväksi hallintolakiin uusi 8 b luku, joka sisältäisi säännökset asioiden automaattisesta ratkaisemisesta ja siihen liittyvästä oikeussuojaedellytyksestä sekä viranomaisen velvollisuudesta laatia kuvaus ja ilmoittaa asianosaiselle asian ratkaisemisesta automaattisesti.

Ehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa hallinnon automaattinen päätöksenteko turvaten erityisesti perustuslain ja hallintolain sekä muiden hallinnon yleislakien asettamat hyvää hallintoa, hallintoasian käsittelyä, viranomaisten toiminnan lakisidonnaisuutta ja hallinnon lainalaisuutta koskevat vaatimukset. Luonnollisten henkilöiden osalta säädettäisiin poikkeus EU:n tietosuojasääntelyyn sisältyvästä automaattisten päätösten kiellosta.

Julkisen hallinnon tietojärjestelmien käyttöä ja kehittämistä koskevat säännösehdotukset valmistellaan erillisessä valtiovarainministeriön asettamassa työryhmässä ja ne ovat keskeisiä muun muassa virkavastuun kohdentumiseksi automaattisessa päätöksenteossa. Säännösehdotusten arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta 2022.

Mietintöön liittyy valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön edustajien eriävät mielipiteet.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy