Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke : Yhteenvetoraportti
Julkaistu

09.02.2022

ISBN

978-952-324-576-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-576-1

Asiasanat ja teemat

sisäinen turvallisuus, pelastustoimi, suorituskyky, suunnittelu, kyvykkyys, kehittäminen, pelastustoiminta

Sivumäärä

79

Info

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke on osa pelastustoimen hyvinvointialueuudistusta. Uudistusta varten on hankkeessa luotu yhdenmukainen tapa arvioida palveluiden tarvetta ja riittävyyttä, mikä muodostaa pohjan jatkuvasti päivittyvälle tietoperustalle johtamisen, ohjauksen, suunnittelun ja kehittämisen tueksi. Hanke toimeenpanee Marinin hallitusohjelman tavoitetta, jonka mukaisesti ”Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan suorituskyky ja voimavarat varmistetaan ottaen huomioon kansalliset ja alueelliset palvelutarpeet”.

Suorituskyky käsitteenä kuvaa pelastustoimen palveluiden laatua ja saatavuutta. Sen mittaamisen keskeisin toimenpide on tavoitteiden asettaminen. Suorituskykyvaatimusten lähtökohdan muodostaa lainsäädäntö. Suorituskykyvaatimuksia täydennetään ja/tai tarkennetaan toimintaympäristön, strategioiden, riskianalyysin, uhkien ja skenaarioiden sekä ajantasaisen asiakastarpeiden avulla. Suorituskykyvaatimukset rakentuvat edellä kuvattujen tekijöiden muodostamalle toimintaympäristöanalyysille, jonka avulla selvitetään, onko toimintaympäristössä tapahtunut jotakin sellaista, mikä asettaa uusia vaatimuksia pelastustoimen suorituskyvylle. Hyvinvointialueiden laatimat toimintaympäristöanalyysit pohjaavat kansalliselle toimintaympäristöanalyysille eli eri tasoilla tuotetut analyysit tukevat toinen toisiaan.

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen julkaisut:

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke : Yhteenvetoraportti

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden toimintaympäristöanalyysi

Onnettomuusennusteiden hyödyntäminen pelastustoimessa

Pelastustoimen tietoperustan päivittäminen ja uudistaminen

Asiakkuustyö ja asiakasymmärrys pelastustoimessa

Kuka auttaa harvaan asutuilla alueilla ja maaseudulla? : Lisää ymmärrystä ja ratkaisuja pelastustoimelle

Pelastustoiminnan suorituskykyvaatimukset

Onnettomuuksien ehkäisyn suorituskyky suhteessa suorituskykyvaatimuksiin

Pelastustoimen rooli alueellisen varautumisen yhteistyössä ja väestönsuojelun suorituskyvyt

Ennakoiva talous- ja henkilöstösuunnittelu – pelastustoimen suorituskyvyn perusta

Pelastustoimen väestökysely ja -segmentointi : Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen loppuraportin osajulkaisu

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy