Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Huoltovarmuuden turvaaminen osana kiinteistöomaisuuden valvontaa
Julkaistu

27.01.2022

ISBN

978-952-383-134-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-134-6

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, kiinteistöt, kiinteistökauppa, huoltovarmuus, valvonta, lainsäädäntö

Sivumäärä

83

Info

Huoltovarmuuden turvaaminen kiinteistöomaisuuden valvonnassa on ajankohtainen ja yhteiskuntaa poikkileikkaava asia. Viime vuosina huomiota on kiinnitetty erityisesti kiinteistöomaisuuden valvontaa kiinteistön vaihdantatilanteessa koskevan lainsäädännön kehittämiseen. Tämän selvityksen tavoitteena on selventää, minkälainen viranomaisten toimintaympäristö tällä hetkellä on ja minkälaisia tulevaisuuden kehityssuuntia on havaittavissa, sekä pohtia nykylainsäädännön riittävyyttä huoltovarmuuden turvaamiseksi kiinteistöomaisuuden valvonnassa.

Selvitys on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Kirjallisuuskatsauksella luotiin käsitys yhteiskunnan huoltovarmuuden ja kiinteistöomaisuuden valvonnan kansainvälisestä ja kansallisesta tilasta, jota täsmennettiin huoltovarmuutta määrittelevien asiakirjojen tarkastelulla sekä lainsäädäntökatsauksella. Selvityksessä tarkasteltiin myös eräiden vertailumaiden lainsäädäntöä. Selvityksen yhteydessä toteutettiin kymmenen asiantuntijahaastattelua, joiden tavoitteena oli löytää tulevaisuuden toimintaympäristön kehitystrendejä sekä mahdollisia lainsäädännön kehittämistarpeita.

Huoltovarmuuden turvaamisen voidaan hahmottaa tapahtuvan kiinteistöomaisuuden ennakko-, seuranta- ja jälkivalvonnan keinoin. Ajatukset lainsäädännön kehittämisestä liittyvät erityisesti ennakko- ja seurantavaiheisiin. Raportissa nostetaan esille myös muita mahdollisia kehittämisajatuksia, kuten maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen lupamenettelyn ja kansallisen turvallisuuden kytkeminen toisiinsa.

Julkaisu on läpikäynyt ulkopuolisen tieteellisen arvioinnin.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy