Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Saatavien perinnästä annetun lain muuttaminen : Lausuntotiivistelmä
Julkaistu

20.01.2022

ISBN

978-952-259-932-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-932-2

Asiasanat ja teemat

digitalisaatio, laki saatavien perinnästä, saatavien perintä, maksukyky, perintä

Sivumäärä

30

Info

Valmistelun taustalla on hallitusohjelmakirjaus, jonka mukaan perintätoimien kohteena olevilta laskutettavien perintäkulujen määrälle säädetään euromääräiset ylärajat myös velallisen ollessa muu kuin kuluttaja-asemassa oleva yksityishenkilö.

Mietinnössä ehdotetaan, että laissa säädettäisiin muiden kuin kuluttajasaatavien osalta siitä, minkälaisista perintätoimista ja kuinka monesta perintätoimesta saa vaatia korvauksen. Lakiin lisättäisiin myös säännökset yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismääristä sekä kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien aikarajoista.

Mietinnön mukaan trattaa edeltävän maksumuistutuksen määräaika pidennettäisiin 10 päivään ja tratan protestointiaika pidennettäisiin 14 päivään. Tratan protestoinnin takarajasta ehdotetaan säädettäväksi laissa. Mietinnössä ehdotetaan myös, että perintäkirjeiden sähköisiä toimittamistapaedellytyksiä joustavoitetaan.

Mietintö oli lausuntokierroksella 17.9.–29.10.2021. Lausuntoja annettiin 26. Lausunnonantajat suhtautuivat pääosin myönteisesti työryhmän ehdotuksiin. Eniten lausunnonantajien mielipiteitä jakoivat ehdotukset kuluttajille sähköisesti toimitettavista maksuvaatimuksista.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy