Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen : Sosiaaliturvakomitean ongelmaraportti
Julkaistu

17.01.2022

ISBN

978-952-00-8448-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8448-6

Asiasanat ja teemat

sosiaaliturva, palvelut, etuudet, yhteensovittaminen, sosiaaliturvauudistus, parlamentaariset komiteat, uudistukset

Sivumäärä

98

Info

Palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisella tavoitellaan henkilön tilanteeseen myönteistä muutosta, kuten hyvinvoinnin, itsenäisen toimeentulon edellytysten ja yksilöllisen autonomian vahvistamista. Yhteiskunnan näkökulmasta tavoitteita ovat aktiivisuus, osallisuus ja työllisyys. Keskeiset raportissa tarkasteltavat palvelut ja etuudet liittyvät työllisyyteen ja työkykyyn.

Palveluja ja etuuksia on kehitetty toisistaan erillään, jolloin niiden tarkoitukset ja tavoitteet ovat muotoutuneet erilaisiksi. Ongelmallisia tilanteita ovat ne, joissa henkilöt saavat rahaetuutta pitkään ilman tarvitsemaansa tukea ja ohjausta palveluihin. Tietyn etuuden saaminen voi ohjata henkilön epätarkoituksenmukaisiin palveluihin tai kannustin palveluun osallistumiseen voi puuttua. Yksilön motivaatio osallistua palveluihin ei aina ole yhteiskunnan asettamien odotusten mukainen. Samanaikaisesti palvelujen tarjonta ei ole riittävää.

Palvelujen ja etuuksien toimeenpanijat toimivat kukin omista lähtökohdistaan. Kokonaisvaltaisemmalle palveluprosessille asettavat haasteita viranomaisten väliseen tiedonvälitykseen liittyvät lainsäädännölliset ja hallinnolliset esteet sekä yhteisten tavoitteiden puute.

Palvelujen ja etuuksien yhteensovittamista koskevaa tutkimustietoa on rajallisesti. Raporttiin on koostettu tietoa palvelujen ja etuuksien yhteiskäytöstä tilastojen valossa. Pohjoismaisessa vertailussa on havaittu, että Suomessa monialaiset palvelut liittyvät harvoin etuuksien tavoitteisiin, vaikka palveluihin ohjaudutaan etuusperusteisesti. Tutkimuksissa on havaittu hankaluuksia liittyen palveluprosesseihin ja tiedonkulkuun.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy