Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen : Sosiaaliturvakomitean ongelmaraportti
Julkaistu

17.01.2022

ISBN

978-952-00-8440-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8440-0

Asiasanat ja teemat

sosiaaliturva, ansiotyö, kannustimet, kannustinloukut, opiskelu, työttömyysturva, sosiaaliturvauudistus, parlamentaariset komiteat, uudistukset

Sivumäärä

95

Info

Sosiaaliturvakomitean jäseniltä ja pysyviltä asiantuntijoilta pyydettin keväällä 2020 näkemyksiä Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä tunnistetuista ongelmista. Sosiaaliturvajärjestelmän ongelmien kartoittamisen jälkeen työllisyyden ja osaamisen jaostolle annettiin tehtäväksi kuvata ja konkretisoida ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseen liittyvää ongelmakokonaisuutta.

Tässä raportissa on ensin määritelty keskeisiä sosiaaliturvajärjestelmän taustalla olevia lähtökohtia ja periaatteita, joita ovat etuuksien syyperustaisuus ja etuuksien velvoittavuus. Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen haasteet liittyvät läheisesti työnteon kannustimiin ja kannustinloukkuihin sekä oikeuksien ja velvollisuuksien väliseen tasapainoon.

Kolmannessa luvussa tehdään yleiskatsaus ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittamisongelmia sekä eri etuuksilla olevien työnteon kannustimia käsittelevään tutkimukseen. Lisäksi luvussa tarkastellaan byrokratia- ja informaatioloukkuja koskevia tutkimuksia ja kansainvälisiä vertailuja työllistymisen taloudellisista kannustimista.

Raportin neljännessä luvussa konkretisoidaan tunnistettuja ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ongelmakohtia. Luvussa viisi tarkastellaan työttömyysturvaan ja opiskeluun liittyvien etuuksien ja tulojen yhteensovittamista tilastojen ja elämäntilanteiden valossa.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy