Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI) : Synteesiraportti – Johtopäätökset ja suositukset
Julkaistu

01.12.2021

ISBN

978-952-383-257-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-257-2

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, ilmastopolitiikka, ilmastostrategia, energiapolitiikka, energiastrategia, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

83

Info

Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI) -hankkeen tavoitteena oli tuottaa arviot, kuinka Suomi voisi saavuttaa kestävästi kansalliset ja Euroopan unionin asettamat ilmasto- ja energiatavoitteet vuosina 2030, 2035, 2040 ja 2050. Hankkeen synteesiraportissa on esitetty yhteenveto keskeisistä tuloksista sekä johtopäätökset, avainviestit ja suositukset. Raportti perustuu oletuksiin, jotka olivat käytettävissä elokuussa 2021.

Tulokset pohjautuvat pääosin laaja-alaisiin laskennallisiin ja laadullisiin skenaariotarkasteluihin ja vaikutusarvioihin käsittäen seuraavat osa-alueet: energiajärjestelmä ja kasvihuonekaasupäästöt, maatalous- ja LULUCF -sektorit, kansantalous ja toimialakohtaiset kehitykset, ilmasto- ja energiapolitiikkatoimien ympäristövaikutukset ja puun tarjonta yksityisen metsänomistajan näkökulmasta.

Synteesiraportti sisältää ns. SWOT-analyysin hiilineutraalin Suomen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista osa-alueiden näkökulmista.

HIISI-synteesin selkeä lopputulema oli, että tarvitsemme vaikuttavaa, johdonmukaista ja laaja-alaista ilmasto- ja energiapolitiikka tukemaan kestävää ja oikeudenmukaista siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Positiivinen viesti eri toimijoiden ja analyysien näkökulmasta oli, että hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen nähtiin mahdollisena. Toimialojen vähähiilitiekartat osoittavat myös vahvaa sitoutumista tavoitteen saavuttamiseen.

Hiilineutraali Suomi 2035 – Ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI) -hankkeen raportit:

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy