Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Framtidens förbindelsefartygstrafik : utredning om utvecklingsbehoven
Julkaistu

01.12.2021

ISBN

978-952-366-383-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-383-1

Asiasanat ja teemat

skärgårdstrafik, skärgårdspolitik, trafik, transport, skärgård

Sivumäärä

147

Info

Bestämmelser om hur skärgårdstrafiken ordnas finns i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981), även kallad skärgårdslagen. Enligt lagens 5 § bör staten försöka sörja för att skärgårdens bofasta invånare till sitt förfogande har en med hänsyn till boendeförhållandena, utkomstbetingelserna och skötseln av nödvändiga angelägenheter behövliga trafik- och transporttjänster, som är så smidiga som möjligt samt avgiftsfria eller prismässigt skäliga.

Skärgårdstrafiken, i synnerhet förbindelsefartygstrafiken, är föremål för många utvecklingsönskemål bland skärgårdsborna, serviceleverantörerna och servicebeställarna. Fartygsflottan inom förbindelsefartygstrafiken är gammal, rutterna motsvarar inte till alla delar användarnas behov, och även den formulering om ordnande av skärgårdstrafiken som ingår i skärgårdslagen upplevs i många avseenden vara utmanande och svår att genomföra.

I utredningen Framtidens förbindelsefartygstrafik, som genomförts på uppdrag av skärgårdsdelegationen, ligger fokus på framtidsutsikterna för förbindelsefartygstrafiken med tanke på fartygstekniken, fartygssäkerheten och miljökraven. Dessutom är syftet att granska de möjligheter som digitaliseringen erbjuder samt olika finansierings- och förvaltningsmodeller. I utredningen skissas också utsikter för framtidens skärgård med avstamp i förbindelsefartygstrafiken.

Utredningen ger aktuell information för att utveckla trafiken med förbindelsefartyg i skärgården.

Hinta

42,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy