Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Positiivista luottotietorekisteriä koskeva lainsäädäntö – Työryhmän mietintö : Lausuntotiivistelmä
Julkaistu

10.11.2021

ISBN

978-952-259-930-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-930-8

Asiasanat ja teemat

luottotiedot, rekisterit, velkaantuminen, työryhmät

Sivumäärä

23

Info

Oikeusministeriö asetti 9.3.2020 työryhmät valmistelemaan positiivista luottotietorekisteriä ja sen edellyttämää lainsäädäntöä. Työryhmä ehdottaa mietinnössään säädettäväksi uuden lain positiivisesta luottotietorekisteristä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalakia ja eräitä muita lakeja.

Positiivisella luottotietorekisterillä pyritään torjumaan ylivelkaantumista luomalla parempi tietopohja sekä yksittäisiin luotonantotilanteisiin että rahoitusvakauden ja luottomarkkinoiden seurantaan ja valvontaan. Tavoitteena on myös, että kansalaiset saavat kootusti yhdestä paikasta ajantasaisen tiedon omista luotoistaan. Rekisteriin tallennettaisiin tiedot määritellyistä luotoista sekä henkilön tuloista.

Mietintö lähetettiin lausunnoille Lausuntopalvelussa 29.3.2021, ja lausunnot pyydettiin toimittamaan 10.5.2021 mennessä. Hankkeen aikataulusta johtuen lausuntoaikaa ei voitu pidentää. Lausuntopyyntö lähetettiin palvelun kautta 54 taholle, joista 33 antoi lausuntonsa. Lisäksi lausuntopyyntö oli julkisesti kaikkien vastattavissa, ja lausunnon antoi kaikkiaan 39 tahoa, joista yksi annettiin yksityisen kansalaisen toimesta. Lausunnot löytyvät hankkeen verkkosivuilta sekä lausuntopalvelu.fi -sivustolta.

Enemmistö lausunnonantajista piti positiivista luottotietorekisteriä kannatettavana, ja ehdotus nähtiinkin pääasiassa keskeisenä ylivelkaantumisen ehkäisyä tukevana mallina. Kuitenkin muutama lausunnonantaja suhtautui esitykseen varauksella, ja esityksessä nähtiin monia haasteellisia sekä täsmennystä vaativia kokonaisuuksia. Myös esitykseen pääsääntöisesti myönteisesti suhtautuneet lausunnonantajat nostivat esille erilaisia seikkoja, joihin lausunnonantajien mielestä tulee kiinnittää huomiota jatkovalmistelussa.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy