Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kohti sateenkaariystävällisempää Suomea : Tilannearvio seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa 2021
Julkaistu

25.10.2021

ISBN

978-952-259-939-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-939-1

Asiasanat ja teemat

yhdenvertaisuus, tasa-arvo, sateenkaariperheet, seksuaalivähemmistöt, sukupuolen moninaisuus

Sivumäärä

163

Info

Tämän selvityksen tavoitteena on tukea systemaattista sateenkaari-ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien edistämistä valtioneuvostossa. Selvityksen on tarkoitus toimia eri hallinnonaloilla toimiville virkamiehille käytännön työkaluna ja pohjana politiikkatoimien kehittämiselle tulevien vuosien aikana. Tässä työssä kohdennettujen sateenkaaripoliittisten toimenpiteiden lisäksi tärkeässä roolissa on myös ministeriöiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön kehittäminen niin, että sateenkaarityö huomioidaan riittävän konkreettisella tavalla.

Tämä selvitys kattaa lähes kaikkien ministeriöiden hallinnonalat. Selvitys on jaettu temaattisiin kokonaisuuksiin, joiden alla on kuvattu aiheeseen liittyvää tutkimustietopohjaa sekä koottu asiantuntijoiden puheenvuoroja viime vuosien edistysaskelista. Havaintojen pohjalta on jokaisen teeman osalta laadittu johtopäätökset sekä asetettu tulevaisuuden tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia.

Temaattiset kokonaisuudet ovat 1) asenteet ja osallisuus, 2) viharikokset ja turvallisuus, 3) itsemääräämisoikeus ja perhelainsäädäntö, 4) terveys ja hyvinvointi, 5) työelämä ja toimeentulo, 6) koulutus sekä liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriasiat. Näiden lisäksi selvityksessä arvioidaan sateenkaaripolitiikan rakenteita kuten eri ministeriöiden välistä koordinaatiota sekä aiheeseen liittyvää tiedonkeruuta.

Hinta

49,50 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy