Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Digisopimusdirektiivin ja tavarankauppadirektiivin täytäntöönpanotyöryhmän mietintö : Lausuntotiivistelmä
Julkaistu

19.10.2021

ISBN

978-952-259-998-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-998-8

Asiasanat ja teemat

kuluttajansuoja, kuluttajaoikeus, tavarakauppa, tavaran virhe, sähköiset sopimukset, henkilötiedot

Sivumäärä

28

Info

Oikeusministeriö pyysi digisopimusdirektiivin ja tavarankauppadirektiivin täytäntöönpanoa koskevasta työryhmän mietinnöstä lausuntoa 26 viranomaiselta ja yhteisöltä. Lausunnon toimitti yhteensä 16 tahoa.

Lausunnonantajat suhtautuivat pääosin myönteisesti työryhmän ehdotuksiin. Osa lausunnonantajista ilmaisi kuitenkin joiltakin osin tyytymättömyytensä direktiivien sisältöön ja siten myös ehdotettuun kansalliseen sääntelyyn.

Siltä osin kuin direktiivien täytäntöönpanoon liittyy kansallista harkintavaltaa, ehdotukset elinkeinonharjoittajan virhevastuun kestosta jakoivat jossain määrin mielipiteitä. Erityisesti kuluttajia edustavat tahot kannattivat tavaran sekä digitaalisen sisällön ja palvelun oletettuun käyttöikään kytkettyä vastuuaikaa, kun taas useat elinkeinoelämää edustavat tahot suhtautuivat ehdotettuun direktiivien vähimmäistason ylittävään virhevastuusääntelyyn kriittisesti erityisesti siltä osin kuin kyse on kertatoimitteisista digitaalisista sisällöistä ja palveluista.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy