Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Handlingsplan för genomförandet av hybridstrategin för hanteringen av COVID-19-epidemin 2021–22
Julkaistu

21.09.2021

ISBN

978-952-00-7177-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-7177-6

Asiasanat ja teemat

strategier, social- och hälsovårdsministeriet, coronavirus, rekommendationer och restriktioner

Sivumäärä

62

Info

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av statsrådets principbeslut antagit handlingsplanen för hybridstrategin den 7.9.2020 (STM 2020:26) samt dess uppdateringar 5.1.2021 (STM 2021:1), 1.6.2021 (STM 2021:21) och 23.6.21 (STM 2021:24), varav den sista gäller tills vidare. I samband med uppdateringen konstaterades att handlingsplanen ska granskas under sommaren och hösten 2021. Handlingsplanerna för hybridstrategin har styrt myndigheterna som ansvarar för genomförandet av lagen om smittsamma sjukdomar i den epidemiologiskt ändamålsenliga användningen av rekommendationer och restriktioner.

Målet med den förnyade handlingsplanen för hybridstrategin är att öppna samhället, främja att det hålls öppet och att sektorövergripande stöda eftervården av epidemin, ekonomins tillväxtförutsättningar och återuppbyggnaden. Då en vaccinationstäckning på minst 80 % av målpopulationen för vaccinationer uppnås eller då alla intresserade i målpopulationen har haft möjlighet att få två vaccinationer kommer de riksomfattande restriktionerna och omfattande rekommendationerna att slopas. Det stegvisa avvecklandet av de regionala restriktionsåtgärderna inleds redan tidigare då den regionala smittsituationen tillåter.

Handlingsplanen stöder proportionalitets- och nödvändighetsbedömningen av regionförvaltningsverkens och kommunernas beslutsfattande, bekämpar överbelastningen av hälsovården och en okontrollerad spridning av epidemin samt styr arbetet för att uppnå en så hög vaccinationstäckning som möjligt. Epidemin bekämpas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar i första hand genom lokala och områdesvisa åtgärder. Åtgärderna är mer begränsade än tidigare både med avseende på objekt, innehåll, varaktighet och område och de riktas och prioriteras enligt riskpotentialen för objektet som ska begränsas. En effektiv smittspårning och riktade lokala och områdesvisa bekämpningsåtgärder för att hindra smittspridningen har en nyckelroll också med tanke på att förhindra en försämring av det nationella epidemiläget.

Handlingsplanen tillämpas samtidigt på åtgärderna för eftervården av epidemin och för återuppbyggnaden. Handlingsplanen är i kraft tills vidare och uppdateras vid behov.

Publikationen språkgranskas för tillfället.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy