Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Aluehallintovirastojen lastensuojelun valvonnan seurantaryhmän raportti
Julkaistu

21.06.2021

ISBN

978-952-367-720-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-720-3

Asiasanat ja teemat

hallintopolitiikka, aluehallintovirastot, lastensuojelu, valvonta, tuloksellisuus

Sivumäärä

85

Info

Raportti dokumentoi 24.6.2019 asetetun aluehallintovirastojen lastensuojelun valvonnan seurantaryhmän puitteissa tehdyn työn toiminnan kehittämisessä hyödynnettäväksi.

Seurantaryhmä määritteli työnsä pohjaksi seurantamallin aluehallintovirastojen lastensuojelun valvonnan toiminnan tuloksellisuuden seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Seurantamallissa määritellyissä kansallisen tason viimekätisen vaikuttavuuden mittareissa ei tarkasteluvälillä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Toiminnallisen tuloksellisuuden näkökulmasta toiminnan tehokkuus on puolestaan yleisesti ottaen parantunut tai säilynyt ennallaan, ja ratkaistujen sekä vireille tulleiden asioiden määrät ovat kasvaneet merkittävästi. Tärkeä havainto on, että lasten näkemyksiä tarkastusten ja valvonnan yhteydessä kuullaan selvästi aiempaa enemmän. Toimintaan kohdennetut resurssit aluehallintovirastoissa ovat lisääntyneet vuosien 2016 ja 2020 välisessä vertailussa kuudella henkilötyövuodella.

Seurantaryhmä ehdottaa seurantatyön perusteella yhteensä seitsemää eri kehittämistoimenpidettä säädösohjauksena, resurssiohjauksena, virastojen yhteistyönä sekä kunkin aluehallintoviraston omana työnä ja toiminnan kehittämisenä toteutettaviksi.

Raporttiin sisältyy omana itsenäisenä liiteraporttinaan Itä-Suomen yliopistolta tilattu aluehallintovirastojen lastensuojelun valvontatehtävien toimintamallien ja toiminnan johtamisen arviointi.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy