Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Julkiset hankinnat : Kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen
Julkaistu

09.06.2021

ISBN

978-952-383-267-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-267-1

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, hankinta, laki julkisista hankinnoista, data, tieto, kokonaisarvo

Sivumäärä

189

Info

Tässä tutkimuksessa julkisten hankintojen kokonaisarvoa on laskettu kolmen keskeisen rajauksen kautta: 1) laskentaan mukaan sisällytettävät hankintayksiköt, 2) kynnysarvon ylittävät hankinnat, 3) kilpailluilta markkinoilta tehdyt/hankintayksiköiden toisiltaan tekemät hankinnat. Kaikkien julkisten hankintojen kokonaisarvo pienhankinnat ja julkisyhteisöjen toisiltaan tekemät hankinnat mukaan lukien oli tarkasteluvuonna (2018) 47 miljardia euroa. Kilpailluilta markkinoilta tehtyjen julkisten hankintojen kokonaisarvo vuonna 2018 oli 31 miljardia euroa. Edelleen kynnysarvon ylittävien julkisten hankintojen kokonaisarvo julkisyhteisöjen toisiltaan tekemät hankinnat pois lukien vuonna 2018 oli 15 miljardia euroa (pois lukien julkisilta yrityksiltä tehdyt hankinnat 13 miljardia euroa). Hankintaprosessin aikana dataa ja tietoa paitsi tarvitaan hankintojen suunnittelussa, valmistelussa ja kilpailutuksessa, sitä myös tuotetaan esimerkiksi hankinta-asiakirjojen, syntyneiden sopimusten sekä ostolaskudatan muodossa. Selvityksessä suositellaan harkittavaksi panostuksia koko hankinnan elinkaaren kattavan avoimeen datapankin muodostamiseen ja datan yhdistettävyyden varmistamista muiden datalähteiden, kuten yritystietokantojen kanssa. Tästä näkökulmasta arvioituna voisi olla tarkoituksen mukaista, että Hansel Oy kehittäisi Hilma-palvelusta koko hankinnan elinkaaren kattavan kansallisen avoimen julkisten hankintojen datapankin.

Hinta

45,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy