Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Selvitys liikkumispalvelujen esteettömyystietojen määrittelyn, saatavuuden ja tuottajien tietoisuuden parantamisesta
Julkaistu

07.06.2021

ISBN

978-952-243-600-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-600-9

Asiasanat ja teemat

saavutettavuus, liikkuvuus, digitalisaatio, matkaketjut, saatavuus, Matkatieto, liikkumispalvelujen esteettömyystietietojen määrittely, tietoisuuden parantaminen

Sivumäärä

49

Info

Tämän selvityksen tavoitteena oli selvittää ”Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi -toimenpideohjelman 2017–2021” toimenpidekokonaisuuden 3.3. Parannetaan esteettömyystietojen määrittelyä, saatavuutta ja liikkumispalvelujen tuottajien tietoisuutta, onnistumista ja mitä mahdollisia haasteita tai muutostarpeita toimenpiteisiin liittyen on ilmennyt. Työmenetelminä olivat aiempien selvitysten ja aineistojen analysointi, keskeisten toimijoiden haastattelut sekä reittioppaiden saavutettavuuden tarkastelu. Johtopäätöksenä todetaan, että liikenne- ja viestintäministeriön nykyinen toimenpideohjelma ei ole riittävästi edistänyt esteettömyystietoihin liittyviä tavoitteita ja sille tarvitaan jatkoa. Esteettömyystiedon sisällyttäminen osaksi matkatietojen laajempaa suunnittelua ja meneillään olevaa kehitystä tulee varmistaa. Selvityksessä ehdotetaan, että Fintrafficin koordinoiman Liikenteen ekosysteemi -hankkeen sisään ja matkatietoryhmän yhteyteen perustettaisiin esteettömyystietoon keskittyvä työryhmä. Työryhmän tavoitteena olisi varmistaa käyttäjien moninaisten tarpeiden ja esteettömyyden erityispiirteiden huomioiminen olennaisissa matkatietojen suunnittelufoorumeissa ja huolehtia siitä, että esteettö-myystoimenpiteitä kehitetään osana yleistä matkatiedon ympärillä tapahtuvaa kehitystyötä. Pohdittavaksi jää muun muassa miten ratkaistaan esteettömyystietojen määrittely, esteettömyystietojen tuottaminen ja esteettömyystietojen tekninen toteutus osana matkatiedon digitaalista infrastruktuuria.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy