Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Vesivastuullinen Suomi 2030 – parhaat käytänteet, ohjauskeinot ja toimintamallit
Julkaistu

28.04.2021

ISBN

978-952-383-310-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-310-4

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, vesi, yritykset, yritysvastuu, arvoketjut, vesivastuullisuus, vesien käyttö ja hallinta, vesienhoito, Agenda2030, ohjauskeinot, sääntely, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

157

Info

Suomalaisyrityksille on asetettu tavoite tulla maailman vesivastuullisimmiksi 2030 mennessä osana Suomen vesialan kansainvälisten strategian ja sitä tukevan tiekartan toimeenpanoa. Vesivastuu2030-hankkeessa selvitettiin ja kehitettiin keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi.

Hankkeen tulosten perusteella suomalaisyritysten ymmärrys veteen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista on noussut viime vuosina. Harva yritys on kuitenkaan vielä tehnyt konkreettisia toimenpiteitä vesivastuullisuutensa parantamiseksi.

Yritysten kehitystyön tueksi hankkeessa tunnistettiin parhaita käytänteitä, ohjeistuksia ja työkaluja vesivastuullisuustyön eri vaiheisiin sekä veden kytkemiseksi osaksi kokonaisvastuullisuutta ja arvoketjujen hallintaa. Lisäksi hankkeessa arvioitiin vesivastuutavoitteiden kansainvälisten menetelmien soveltuvuutta Suomen toimintaympäristöön.

Vesivastuullisuuden keskeisiksi ohjauskeinoiksi tunnistetiin kansallisen vesivastuusitoumuksen kehittäminen toimialakohtaiseksi, yritysvastuulainsäädäntö, vesivastuullisuuden kriteerien sisällyttäminen valtion tukiin, sekä vesivastuulähestymistavan vienti osaksi vesienhoitoa.

Hankkeen johtopäätös on, että vesivastuullisuus voi tarjota yritykselle keinon kokonaisvaltaiseen riskien hallintaan tavalla, joka vahvistaa yrityksen strategista otetta ja ymmärrystä vastuullisuuskysymyksistä liiketoimintamahdollisuutena. Samalla se tukee Agenda2030:n toimeenpanoa. Vesivastuullisuuden edistäminen jatkossa vaatii kansallista koordinointia, tutkimus- ja kehitystyötä sekä koulutusta.

Hinta

42,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy