Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kansainvälinen vertailu kestävän kehityksen tavoitteista innovaatio- ja yrityspolitiikassa
Julkaistu

15.04.2021

ISBN

978-952-327-824-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-824-0

Asiasanat ja teemat

työ- ja elinkeinoministeriö, innovaatiopolitiikka, kansainvälisyys, kestävä kehitys, yritykset, uusiutuvat energialähteet, elinkeinot, innovaatiot, yritykset, elinkeinot

Sivumäärä

77

Info

Työssä selvitettiin, miten tietyt maailman innovatiivisimmat maat, Alankomaat, Etelä-Korea, Israel, Iso-Britannia, Yhdysvaltain Kalifornian osavaltio sekä Tanska, ovat sisällyttäneet Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet innovaatio- ja yrityspolitiikkaansa.

Selvitys kohdennettiin Suomen kannalta kiinnostaviin kestävän kehityksen teemoihin. Selvityksessä tarkasteltiin, millaisia rahoitus- ja toteutusmalleja verrokkimaat ovat kehittäneet kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiselle. Erityisesti selvitettiin, mitkä ovat pääasialliset keinot ohjata julkista rahoitusta yritysten kehittämiin innovaatioihin, miten yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä edistetään, ja miten yksityistä rahoitusta mobilisoidaan. Erilliskysymyksenä tarkasteltiin koronaelvytysrahoituksen kytköksiä kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että kestävän kehityksen periaatteet näkyvät innovaatio- ja yrityspolitiikassa kaikissa vertailumaissa, mutta politiikkarakenteissa ja painopisteissä on eroja. Suomen tulisi priorisoida selkeät kärkiteemat ja hyödyntää mahdollisuutensa vahvistaa asemaansa innovatiivisena kestävän kehityksen kärkimaana. Kumppanuuksiin perustuvaa ekosysteemikehitystä tulisi tukea jatkossakin. Yritysrahoituksen kriteerejä tulisi kehittää edelleen kestävän kehityksen tavoitteita huomioiden ja rahoitusta mobilisoivia toimintamalleja vahvistaa.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy