Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Utarbetande av en extern räddningsplan
Julkaistu

13.04.2021

ISBN

978-952-324-624-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-624-9

Asiasanat ja teemat

räddningsväsen, räddningsplaner, räddningslag, anvisningar

Sivumäärä

27

Info

Denna anvisning tillämpas på uppgörandet av externa räddningsplaner för objekt enligt 48 § i räddningslagen (379/2011) och inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner (1286/2019) som utfärdats med stöd av den. I Finland finns cirka 200 objekt med skyldighet att göra upp en extern räddningsplan. Sådana objekt är produktionsanläggningar som hanterar och lagrar farliga kemikalier, bangårdar och hamnar samt kärnkraftverk och deponier för utvinningsavfall.

Uppgörandet av externa räddningsplaner är en del av en mer omfattande riskhantering. Den externa räddningsplanen hjälper räddningsledaren vid olyckor, eftersom den ska stödja ledningen av räddningsuppgifterna. Den externa räddningsplanen ökar också räddningsverkets målkännedom och styr övningarna inför storolyckor. Planen kan också utnyttjas i utbildningen i räddningsverksamhet. Räddningsverket ansvarar för uppgörandet av den externa räddningsplanen. Planen utarbetas i samarbete med verksamhetsutövaren, olika myndigheter och allmänheten.

Syftet med anvisningen är att förenhetliga utarbetandet av externa räddningsplaner. Till anvisningen har fogats mallar som räddningsverken kan använda vid uppgörandet av externa räddningsplaner för objekt.

Regionförvaltningsverken övervakar att räddningsverken iakttar skyldigheten att göra upp en extern räddningsplan för objekten inom sitt område. Finland är skyldigt att till EU-kommissionen rapportera om externa räddningsplaner och om de övningar som gäller dem både enligt Seveso III-direktivet och enligt direktivet om hantering av avfall från utvinningsindustrin.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy