Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Riktlinjer för en kontrollerad avveckling av de restriktioner och rekommendationer som införts till följd av covid-19-epidemin: Utkast till regeringens promemoria 9.4.2021
Julkaistu

13.04.2021

ISBN

978-952-383-725-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-725-6

Asiasanat ja teemat

pandemier, begränsningar, rekommendationer, coronavirus, coronavirus, pandemier, rekommendationer, begränsningar

Sivumäärä

42

Info

I planen redogörs för regeringens målbild när det gäller att avveckla restriktionerna och rekommendationerna. Syftet är att skapa utsikter och förutsägbarhet för allmänheten, företagen och olika gemenskaper. Riktlinjerna för avvecklingen anpassas enligt epidemiläget utifrån tillgänglig forskningsdata, modelleringar, prognoser och uppföljning. Åtgärder för att avveckla och lindra restriktionerna blir aktuella i takt med att epidemiläget stabiliseras, vaccineringen framskrider och epidemin avtar till följd av säsongsvariationen.

I planen beskrivs principerna och riktlinjerna för hur de restriktioner och rekommendationer som införts för att hantera coronaepidemin lindras och avvecklas gradvis. Dessutom beskrivs förutsättningarna för en kontrollerad avveckling av restriktionerna ur en epidemiologisk synvinkel samt fastställs en riktgivande tidsplan för i vilka faser restriktionerna kan lindras.

Regeringen har som mål att genom en kontrollerad avveckling av restriktionerna åstadkomma en smidig övergång till ett läge där en stor del av den vuxna befolkningen har fått minst en vaccindos. Regeringen anser det vara viktigt att avvecklingsåtgärderna inleds i fråga om de grupper som belastats särskilt mycket av restriktionerna. Avsikten är att först avveckla de restriktioner som gäller verksamhet för barn och unga, tillåta grupphobbyverksamhet utomhus och i den mån det är möjligt öppna också bibliotek och museer med hjälp av arrangemang som tryggar hälsosäkerheten.

På grund av spridningen av virusvarianter kommer förfaranden som tryggar hälsosäkerheten vid gränserna fortsättningsvis att vara en särskilt viktig åtgärd i Finland. På grund av den snabba vaccineringstakten anser regeringen att det inte är ändamålsenligt att införa privilegier för dem som redan vaccinerats, utan gällande restriktioner ska fortfarande i princip gälla alla.

I kommunikationen om avvecklingen av restriktionerna är det viktigt att ge allmänheten, företagen och olika gemenskaper en utsikt till hur samhället gradvis öppnas. En kontrollerad avveckling av restriktionerna förutsätter att alla tar ansvar för att de gällande restriktionerna och i synnerhet rekommendationerna iakttas. De regionala och lokala myndigheterna ska följa läget och fatta sina beslut på ett föregripande och tillräckligt omfattande sätt enligt det aktuella läget.

Otakantaa.fi: Enkät om regeringens avveckling av coronarestriktionerna

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy