Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Tuomareiden koulutuksen kehittäminen : Selvitys uudistuksen vaikutuksista
Julkaistu

14.04.2021

ISBN

978-952-259-841-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-841-7

Asiasanat ja teemat

tuomioistuinlaitos, koulutus, kehittäminen, selvitys

Sivumäärä

351

Info

Tuomareiden koulutusta on uudistettu 1.1.2017 voimaan tulleella tuomioistuinlailla sekä siihen liittyvällä lainsäädännöllä mukaan lukien tuomioistuinharjoittelusta annettu laki. Tuomioistuinlakia koskevaan hallituksen esitykseen antamassaan vastauksessaan eduskunta on edellyttänyt, että hallitus seuraa tuomareiden koulutusta koskevan uudistuksen toimivuutta ja vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota muun muassa uudistuksen aiheuttamiin kustannuksiin, tuomarinkoulutuslautakunnan voimavaroihin, asessorien haku- ja nimitysmenettelyyn sekä uudistuksen vaikutuksiin tuomarin uran avoimuuteen.

Oikeusministeriö asetti joulukuussa 2019 selvityshenkilön, jonka tehtävänä oli arvioida uudistuksen toimivuutta ja vaikutuksia sekä Tuomioistuinviraston vaikutuksia tuomareiden koulutukseen. Selvitys on luonteeltaan lainsäädännön vaikutusten arviointia. Arvioinnissa on hyödynnetty tilastotietoa ja palautekyselyllä saatua aineistoa.

Hinta

99,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy