Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko
Julkaistu

08.04.2021

ISBN

978-952-383-622-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-622-8

Asiasanat ja teemat

varhaiskasvatus, koulutus, tutkimus- ja kehittämistoiminta, oppiminen

Sivumäärä

93

Info

Koulutuspoliittisessa selonteossa valtioneuvosto antaa linjaukset koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi niin, että ne palvelevat Suomea, suomalaisia ja kansainvälistä yhteisöä kestävän kehityksen turvaten. Selonteossa esitetään kohti 2040-lukua ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila sekä tarvittavat voimavarojen, rakenteiden ja ohjauksen muutokset, joilla vastataan ja vaikutetaan toimintaympäristön muutostekijöihin ja luodaan merkityksellisen elämän edellytykset kaikille. Tavoitetilan ja sen saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden perustana on koulutuksen ja tutkimuksen nykytilan sekä keskeisten toimintaympäristön muutosten analyysi.

Tavoitetilana on vahva sivistysperusta, oppijoiden hyvinvointi ja koulutuksellinen tasa-arvo, korkea koulutus- ja osaamistaso, koulutuksen ja tutkimuksen järjestäminen sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla, yhteistyön ja digitalisaation hyödyntäminen sekä koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys.

Tavoitetilan saavuttamiseksi esitetään toimenpiteet varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja tutkittuun tietoon, vapaaseen sivistystyöhön, jatkuvaan oppimiseen, taide- ja kulttuurikasvatukseen ja taiteen perusopetukseen sekä opintotukeen. Erikseen esitetään ruotsinkielisen koulutuksen, maahanmuuttajien oppimisen, vammaisten ihmisten oppimisen sekä saamenkielisen koulutuksen tilannekuva sekä näiden tilannetta edistävät toimenpiteet.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy