Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Företagshälsovårdens utlåtanden om hälsoundersökningar : Arbetsgruppens promemoria
Julkaistu

30.03.2021

ISBN

978-952-00-9883-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9883-4

Asiasanat ja teemat

företagshälsovård, arbetshälsa, bedömning av arbetsförmågan, hälsoundersökningar

Sivumäärä

24

Info

Sektionen för utveckling vid social- och hälsovårdsministeriets delegation för

företagshälsovård tillsatte i november 2019 en arbetsgrupp på trepartsbasis med

uppgift att ge förtydligande anvisningar om utlåtanden om hälsoundersökningar.

Syftet med anvisningarna är att förtydliga och förenhetliga utlåtandepraxis.

Hälsoundersökningarna är en del av företagshälsovårdens förebyggande och

arbetshälsofrämjande verksamhet. Syftet med dem är att skydda arbetstagarna mot

hälsorisker i arbetet, men också att främja arbetstagarnas egna resurser och hälsa

för att upprätthålla arbetsförmågan. Hälsoundersökningar utförs också i situationer

där man behöver bedöma och stödja arbetsförmågan. Målinriktade

hälsoundersökningar är en viktig struktur i det vardagliga samarbetet med

företagshälsovården när det gäller att stödja arbetskarriärer.

Om en hälsoundersökning utförs på grund av arbete som orsakar särskild risk för

ohälsa eller på grund av de krav som arbetet ställer på hälsan, ges det alltid ett

utlåtande om lämplighet för arbetet. Om det är fråga om en frivillig

hälsoundersökning som utförs för att bedöma och främja hälsa och arbetsförmåga,

kommer företagshälsovården och arbetsgivaren överens om ett utlåtande behövs.

Undersökningen tar inte ställning till arbetstagarens lämplighet för arbetet, utan till

den aktuella arbetsförmågan i relation till arbetet. Överenskommen praxis skrivs in i

verksamhetsplanen för företagshälsovården.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy