Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Lasten oikeuksien toteutuminen sijaishuollossa vuosina 2018–2020 : Lasten eduskunnan oikeusasiamiehelle tekemien kantelujen näkökulmasta
Julkaistu

16.02.2021

ISBN

978-952-00-8678-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8678-7

Asiasanat ja teemat

lapsen oikeudet, lastensuojelu, Yleissopimus lapsen oikeuksista, perusoikeudet, sijaishuolto, lapsen oikeuksien sopimus, lapsen kantelu, lapsen osallisuus, lapsen sijaishuollon valvonta

Sivumäärä

68

Info

Kansallisen lapsistrategian valmistelun ja toimeenpanon tukemista varten selvitettiin lasten oikeuksien toteutumista ja niiden valvontaa lastensuojelussa.

Tämän selvityksen kohteena on vuosien 2018–2020 (tarkemmin 1.1.2018–28.10.2020) aikana lasten tekemiin kanteluihin eduskunnan oikeusasiamiehen antamat ratkaisut. Selvityksen painopiste on siis nimenomaan lasten itsensä tekemien kantelujen tarkastelussa.

Tässä selvityksessä kartoitetaan, miten lapset ovat ymmärtäneet omat oikeutensa lastensuojelutyöskentelyn aikana ja miten lapset ovat käyttäneet oikeuttaan kannella lastensuojelun toteuttamisesta kokemistaan epäkohdista. Selvityksen avulla saatiin tietoa lasten kanteluissa ja niihin annetuissa ratkaisuissa toistuvista teemoista. Lisäksi selvitys antoi tietoa siitä, kuinka suuri osa lapsen tekemistä kanteluista johti eduskunnan oikeusasiamiehen toimenpiteisiin ja siitä, mitä asioita eduskunnan oikeusasiamiehen antamat huomautukset koskivat.

Selvitys koostuu johdannosta, joka sisältää selvityksen taustatietoa sekä tilastotietoja ja yhteenvetoja lasten tekemistä kanteluista. Johdonnon lisäksi selvityksessä on kaksi asialukua. Näiden lukujen aiheina ovat (1) lasten kanteluista keskeisesti esiin nousseet teemat esimerkkien valossa ja (2) selvityksen johtopäätöksiä ja yleisiä havaintoja.

Selvityksen avulla koottua tietoa hyödynnetään lapsistrategiatyössä.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy