Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Korkeakouluohjaus ulkomaisen opiskelijan työllistymisen ja integraation tukena : Eurostudent VII -tutkimuksen artikkelisarja
Julkaistu

08.02.2021

ISBN

978-952-263-896-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-896-0

Asiasanat ja teemat

korkeakoulut, kansainvälistyminen, ohjaus (neuvonta ja opastus), korkeakouluopiskelu

Sivumäärä

37

Info

Artikkeli on osa Eurostudent VII -julkaisusarjaa. Artikkelissa tarkastellaan, millaisia haasteita ulkomaiset opiskelijat kohtaavat yrittäessään työllistyä Suomeen ja kuinka opiskelijoiden työllistymistä Suomeen voitaisiin edistää opintojen aikana. Kartoittamalla ulkomaisten opiskelijoiden työllistymiseen ja integroitumiseen liittyviä tarpeita hahmottelemme ulkomaisia korkeakouluopiskelijoita tukevaa ohjausmallia. Suurin osa ulkomaisista tutkinto-opiskelijoista haluaisi työllistyä Suomeen valmistuttuaan, mutta kaikki eivät kuitenkaan työllisty. Työllistyneistä vain osa löytää oman alan ja koulutustasonsa mukaisia tehtäviä, jolloin mielekästä työtä löytämättömät palaavat usein kotimaahansa tai etsivät töitä muualta ulkomailta. Ulkomaiset opiskelijat pitävätkin tutkintojensa antamia valmiuksia työllistyä ulkomaille parempina kuin suomalaisiin työmarkkinoihin liittyvää työmarkkinarelevanssia. Suomeen työllistymisen esteinä ovat muun muassa puutteelliset kulttuurisidonnaiset työnhankintataidot sekä työllistymistä edistävien verkostojen vähyys sekä suomen kielen taitamattomuus, joka näyttäytyy usein haasteena työnhaun alkaessa. Osa työllistymishaasteista kumpuaa kuitenkin laajemmasta kulttuurisesta ilmapiiristä – työnantajien ennakkoasenteet eivät välttämättä suosi ulkomaisia hakijoita, jolloin monimuotoisuus voidaan nähdä potentiaalisen voimavaran sijaan riskinä.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy