Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Maksuvälinepetosdirektiivin täytäntöönpano
Julkaistu

01.02.2021

ISBN

978-952-259-856-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-856-1

Asiasanat ja teemat

maksuvälinerikokset, rikoslaki, maksujärjestelmät, petos

Sivumäärä

101

Info

Mietinnössä ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/713 muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta ja neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta (niin sanottu maksuvälinepetosdirektiivi).

Hallituksen esityksen muotoon kirjoitetussa mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Suomen lainsäädäntö vastaa rangaistavuuden alan osalta suurelta osin direktiivin velvoitteita. Direktiivin muiden velvoitteiden (rangaistusasteikot, törkeän tekomuodon säätäminen, yrityksen rangaistavuus) täyttämisen vuoksi mietinnössä ehdotetaan kuitenkin maksuvälineitä koskevia erityissäännöksiä.

Rikoslain maksuvälinerikoksia koskevan 37 luvun säännöksiä maksuvälinepetoksesta, törkeästä maksuvälinepetoksesta, makuvälinepetoksen valmistelusta, maksuvälineen määritelmästä ja oikeushenkilön rangaistusvastuusta ehdotetaan muutettavaksi. Lukuun ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset maksuvälinerikoksesta, törkeästä maksuvälinerikoksesta ja lievästä maksuvälinerikoksesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2021, jolloin direktiivi on viimeistään pantava täytäntöön.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy