Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Rahapelihaittojen seurannan indikaattorit : Rahapelihaittojen seurantaa ja sen mittareita määritelleen työryhmän loppuraportti
Julkaistu

18.01.2021

ISBN

978-952-00-8451-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8451-6

Asiasanat ja teemat

rahapelit, seuranta, indikaattorit, mittarit (mittaus), rahapelihaitat

Sivumäärä

65

Info

Suomalaisen rahapelijärjestelmän tavoite on ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Ne eivät kosketa vain pelaajia vaan myös lähiyhteisöjä ja yhteiskuntaa. Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman tavoitteena on vahvistaa yksinoikeusjärjestelmää, mikä edellyttää monipuolista ymmärrystä rahapelihaittailmiöstä tietoon pohjaavan rahapelipolitiikan tueksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 28.5.2019 työryhmän määrittelemään rahapelihaittojen seurantaa ja selvittämään Veikkaus Oy:n pelidatan käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Raportissa luodaan katsaus toimintaympäristöön ja ilmiöön sekä esitellään seurannan kannalta keskeisiä toimijoita. Työryhmä pyrki määrittelemään sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja kuvaavia indikaattoreita ilmiön eri tasoilta (yksilö–yhteisö–yhteiskunta). Saatavilla olevat indikaattorit painottuvat yksilötasolle. Työryhmä esitti, että tietopohjaa tulee vahvistaa yhteisö- ja yhteiskuntatasoisten indikaattoreiden kehittämistyöllä.

Työryhmä katsoi, että Veikkauksen datan laajempi hyödyntäminen toisi merkittävää lisäarvoa rahapelihaittojen seurantaan ja ehkäisyyn. Tämä näyttäisi kuitenkin edellyttävän muutoksia arpajaislakiin. Arpajaislain uudistamista koskevan hankkeen (SM051:00/2019) työryhmässä valmisteltu ehdotus arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta on lähetetty lausuntokierrokselle 7.1.2021.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy