Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Asiantuntija-artikkeli kaupan toimialasta
Julkaistu

03.12.2020

ISBN

978-952-327-532-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-532-4

Asiasanat ja teemat

elinkeinot, kilpailu, kuluttajat, yritykset, alueet, kauppa, kaupan toimiala, yritykset, elinkeinot

Sivumäärä

114

Info

Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta laadittiin kesä-lokakuussa 2020 asiantuntija-artikkeli kaupan toimialasta tukemaan kaupan tulevaisuusselonteon valmistelua.

Asiantuntija-artikkelissa yhdistetään keskeisiä kaupan toimintaa kuvaavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, joiden avulla on mahdollista ymmärtää kaupan toimintaa ja siihen vaikuttavia ilmiöitä. Kaupan monialaisen ja moniulotteisen perusesittelyn ohella analysoidaan kaupan nykytilaa sekä luodaan kuvaa siitä, millainen kauppa on vuonna 2031 ja millaisia kehityskulkuja tulevaisuuteen on nähtävissä.

Artikkeli koostuu kuudesta osiosta. Johdannon jälkeen toisessa osassa käsitellään kaupan toimintaympäristöä, liiketoimintamalleja, monikanavaisuutta ja kilpailukykyä. Kolmannessa osassa käsitellään laajasti kuluttajakäyttäytymistä ja sen muutoksia, sekä asiakaslähtöisyyttä kaupan alalla. Neljännessä osassa analysoidaan kaupan alan työllisyyttä ja osaamistarpeita sekä niiden muutoksia. Viidennessä luvussa kootaan havainnot kolmeen kehitysskenaarioon 1) Kauppa kasvaa, kannattaa ja kansainvälistyy, 2) Kauppa kituuttaa ja 3) Kaupan menetetty vuosikymmen. Artikkelin kuudennessa luvussa on kiteytetty artikkelin keskeiset johtopäätökset ja yhteenveto.

Artikkelissa on hyödynnetty kaupan tilasto- ja muuta julkista tietoa, kaupan akateemista tutkimusta sekä kirjoittajien omia tutkimuksia, opetusaineistoa ja kokemuksia. Mukana on myös johtopäätöksiä ja kirjoittajien näkemyksiä. Tavoitteena on ollut myös kiteyttää kaupan mielenkiintoinen ja alati kehittyvä maailma tulevaisuuden vaatimusten kanssa.

Yhteyshenkilö: Neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, puh. +358 29 504 7168

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy