Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Työolobarometri 2019
Julkaistu

10.11.2020

ISBN

978-952-327-541-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-541-6

Asiasanat ja teemat

työelämä, työ, työolot, työelämän laatu, survey-tutkimus, palkansaajat

Sivumäärä

182

Info

Viime vuosien talouden myönteinen vire näkyy työpaikkojen henkilöstömäärien myönteisenä kehityksenä vuonna 2019. Irtisanomisen uhka on vähentynyt ja varmuus oman työpaikan säilymisestä on vahvistunut. Digitalisaatio on edennyt työelämässä: uudet tietojärjestelmät ovat yleistyneet työpaikoilla ja useampi käyttää työssään sähköisiä työkaluja ja pikaviestintävälineitä vuoteen 2018 verrattuna.

Suurin osa palkansaajista koki oppimismahdollisuutensa työpaikalla hyviksi. Koulutukseen osallistuminen ja työssä opiskelu ovat sen sijaan hieman vähentyneet vuodesta 2018. Vaikka joustavien työaikajärjestelmien yleisyydessä ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2018 jälkeen, työaikojen yleinen joustavuus on hieman lisääntynyt. Etätyö on yleistynyt vuosi vuodelta.

Palkansaajat havaitsivat syrjintää ja kiusaamista työpaikallaan hieman vähemmän kuin viime tutkimuskerralla. Työn henkinen rasittavuus on noussut trendinomaisesti vuodesta 2016. Työuupumuksen oireet sekä stressi ovat melko yleisiä, tosin työn imun kokeminen oli niin ikään yleistä.

Työolobarometri on vuodesta 1992 lähtien toteutettu otantatutkimus, joka seuraa työelämän laadun kehittymistä suomalaisten palkansaajien näkökulmasta. Tutkimuksen vuoden 2019 tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä elo- ja syyskuun aikana tekemiin puhelinhaastatteluihin. Tiedot voidaan luotettavasti yleistää koskemaan työssä olevia palkansaajia koko Suomessa ja kaikilla sektoreilla.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Marianne Keyriläinen, puh. 029 504 7009

Hinta

49,50 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy