Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän loppuraportti
Julkaistu

04.09.2020

ISBN

978-952-00-7164-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-7164-6

Asiasanat ja teemat

lastensuojelu, sijaishuolto, koulukodit, päihdetyö, mielenterveystyö

Sivumäärä

250

Info

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 14.3.2019 työryhmän uudistamaan lastensuojelulainsäädäntöä siten, että lastensuojelun

sijaishuollon sisältö ja rakenne vastaisivat paremmin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Työryhmän

tehtävänä oli selvittää: 1) tarvittava monialainen sijaishuollon kokonaisuus ja rakenne erityisen vaativaa tukea tarvitsevien

lasten hoidossa, huolenpidossa ja itsenäistymisen tukemisessa sekä sijaishuollon liittyminen palvelurakenteen muutokseen

ja uudistamiseen; 2) miten varmistetaan sijaishuoltoon sijoitettujen lasten mielenterveys- ja päihdepalvelut ja tarvittava muu

sosiaali- ja terveydenhuollon tuki; 3) rajoitustoimenpiteiden tarkoitus, tavoitteet ja muutostarpeet lastensuojelulaissa; 4)

sijaishuollon rooli ja tuki lapsen peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen suorittamisessa ja työelämään kiinnittymisessä.

Työryhmän esitys vastaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti vähimmäishenkilöstömitoituksen

säätämisestä lastensuojeluun sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillisten palvelujen turvaamisen. Lisäksi

esitys sisältää hallitusohjelman mukaisesti ehdotuksia lapsiperheiden palvelujen parantamisesta, lasten ja nuorten

mielenterveyspalvelujen saamisen kynnyksen madaltamisestan, alaikäisten päihdetyön palvelujen turvaamisestan ja

jälkihuollon kehittämisestä. Lisäksi työryhmä on huomioinut eduskunnan ponnen (EV 317/2018 vp – HE 237/2018 vp, LA

86/2018 vp) ja arvioinut sijaishuollossa olevien lasten oikeutta tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin sekä

lastensuojelulakiin sisältyvien rajoitusten käyttöä.

Työryhmän muistion liitteenä on tehtävänannon mukaisesti hallituksen esitysluonnos lastensuojelun uudistusta koskevaksi

lainsäädännöksi. Hallituksen esitysluonnos sisältää muun muassa ehdotukset laiksi lastensuojelulain muuttamisesta sekä

lain valtion lastensuojelulaitoksista ja sitä täsmentävän asetuksen.

Hinta

59,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy