Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Mot ett åldersvänligt samhälle : Rapport från arbetsgruppen för reform av servicen för äldre personer
Julkaistu

26.06.2020

ISBN

978-952-00-5429-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5429-8

Asiasanat ja teemat

äldreomsorg, boendeservice, serviceboende med heldygnsomsorg, hemvård, dimensionering

Sivumäärä

40

Info

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru tillsatte den 29 augusti 2019 en arbetsgrupp för att bereda förslag till en reform av servicehelheten för äldre och en beredskap inför befolkningsåldrandet. Arbetsgruppen fortsatte med det arbetet som utförts i den arbetsgrupp som tillsatts 8.4.2019.

Dimensioneringssektionen i arbetsgruppen har utarbetat ett förslag till ändring av äldreomsorgslagen så att det i lagen ska tas in bestämmelser om införandet av ett enhetligt system för bedömning av äldre personers servicebehov och funktionsförmåga samt om en bindande personaldimensionering i fråga om heldygnsvård. Regeringen överlämnade ett lagändringsförslag om detta till riksdagen den 6 februari 2020.

Arbetsgruppen behandlade dessutom bland annat utvecklandet av hemvården och s.k. mellanformer av boende, personalens tillräcklighet och kvaliteten på servicen samt utvecklandet av uppföljningen av kundupplevelsen.

Arbetsgruppen anser det vara viktigt att främja äldre personers möjligheter att leva och bo tryggt i sådana mångsidiga boendemiljöer som lämpar sig för dem, och att äldre personer får tjänster som motsvarar deras individuella behov och att i synnerhet kvaliteten på och tillgången till tjänster i hemmet förbättras.

Arbetsgruppen föreslår en fortsatt beredning för att främja mångfalden i de äldres boende, skapa klarhet i helheten av service som tryggar vården och omsorgen, förbättra kvaliteten på och tillgången till service i hemmet samt uppföljningen av hur servicen genomförs.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy