Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Katsaus teolliseen puurakentamiseen – puuelementit
Julkaistu

25.06.2020

ISBN

978-952-327-510-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-510-2

Asiasanat ja teemat

puurakentaminen, puutuoteteollisuus, puuelementtiteollisuus, yritykset, elinkeinot

Sivumäärä

55

Info

Tässä katsauksessa on tarkasteltu puuelementtiteollisuutta, joka tarjoaa ratkaisuja suurimittakaavaiseen rakentamiseen, kuten kerrostaloihin ja julkiseen rakentamiseen. Suuri osa alan reilusta 30 yrityksestä on 2010-luvulla perustettuja pk-yrityksiä. Alle viidessä vuodessa yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kaksinkertaistuneet. Monet haastatelluista yrityksistä kokivat haasteelliseksi osaavan työvoiman löytämisen.

Haastateltujen puuelementtiteollisuuden yritysten suunnitelmissa on lähivuosina tavoitella kannattavaa kasvua investointien myötä. Julkiseen rakentamiseen asetettavat tavoitteet ja hiilijalanjälkitarkastelun voimaan tuleminen vuoteen 2025 mennessä vauhdittavat puurakentamisen kysyntää kotimarkkinalla. Myös yleinen asenneilmapiiri on suotuisa teollisen puurakentamisen kehittymiselle.

Puutalojen vienti vuonna 2019 oli noin 45 miljoonaa euroa, josta suurin osa koostui hirsitaloteollisuuden viennistä. Kansainvälinen kilpailu puurakentamisessa on kiristymässä: vuonna 2019 Suomeen tuotujen puutalojen arvo ylitti ensimmäistä kertaa viennin arvon. Teollisella puurakentamisella on suuri potentiaali kasvaa lähivuosina kotimaassa ja myöhemmin vientimarkkinoilla. Jotta kerrostalorakentaminen ja julkinen rakentaminen puusta saadaan kasvuun, on välttämätöntä kiinnittää huomiota alan yritysten toimintaympäristöön ja kannattavuuden edellytyksiin.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy